Statsadvokaten i Troms og Finnmark har tatt ut tiltale overfor en tidligere leder i Tromsø kommune, for grovt underslag av kommunale midler.

Saken ble rullet opp etter avsløringer i Nordlys om at en kommunalt ansatt solgte kommunale eiendeler og beholdt betalingen privat. To kommunalt ansatte ble avskjediget og anmeldt av sin arbeidsgiver Tromsø kommune.

Kun en av de tidligere ansatte er satt under tiltale. Det er utstedet et forelegg for den andre ansatte, opplyser politiadvokat Trude Kvanli overfor Nord24.

Tiltalen omfatter brudd på straffeloven § 325 jf. § 324, grovt underslag av minst 1 100 000 kroner, hvor tiltalte har tilegnet seg minst 1 029 000 kroner, heter det i en pressemelding.

Tiltalte har solgt blant annet kommunale dekk og verktøy til privatpersoner, og forholdene gjelder perioden 2013 til 2019.

– Etterforskningen har vært omfattende, både på grunn av at det dreier seg om en forholdsvis lang periode, men også på grunn stor dokumentmengde og at det har vært tidkrevende å sammenstille relevant informasjon i saken, sier politiadvokat i Troms politidistrikt, Trude Kvanli i pressemeldingen.

Saken vil bli sendt over til Nord-Troms tingrett for berammelse av hovedforhandling.