Det melder de selv i en pressemelding.

I det første halvåret av 2021 leverer banken 1.293 millioner kroner i resultat før skatt. Det er 258 millioner kroner mer enn i første halvdel av 2020.

– SpareBank 1 Nord-Norge speiler på mange måter landsdelen. Det resultatet vi nå legger frem forteller med all tydelighet at vi er i ferd med å legge pandemien bak oss, sier konsernsjef Liv B. Ulriksen i pressemeldingen.

Ifølge meldingen mener konsernsjefen at det nordnorske næringslivet går godt. Til tross for pandemi, har sjømatmarkedet vært rekordhøyt, bygg- og anleggsbransjen har klart seg bra og boligprisutviklingen mener konsernsjefen er «fornuftig». Det er fortsatt næringer som merker pandemien, iler Ulriksen til og nevner turistbedriftene i pressemeldingene.

Veksten tas i person- og bedriftsmarkedet.

– At folk og bedrifter i Nord-Norge velger SpareBank 1 Nord-Norge tror vi kommer som en konsekvens av at vi er konkurransedyktige, samtidig som mange faktisk prioriterer å velge lokalt.

Nøkkeltall SpareBank 1 Nord-Norge 2. kvartal 2021:

(Sammenlignbare tall for 2020 i parentes)

Resultat før skatt: 1.293 mill. kr (1.035)

EK-avkastning: 14,2 % (12,9 %)

Kostnadsprosent: 39,1 % (39,2 %)

Utlånstap: -76 mill. kr (201)

Ren kjernekapitaldekning: 18,0 % (16,9 %)