Det skriver selskapets i sin halvårsrapport som ble offentliggjort onsdag.

Konsernet har så langt i år omsatt for 4,9 milliarder kroner, en økning på 161 millioner kroner fra samme periode i fjor. Resultat før skatt ble 344,5 millioner kroner, en økning på 36 millioner.

- Dette er det beste resulatet i første halvår selskapet har hatt, skriver selskapet.

Stor aktivitet

Torghatten er et av landets største transportkonsern og driver buss- båt og flytransport over store deler av landet gjennom en lang rekke datterselskaper, blant dem Widerøe, Torghatten Nord og Torghatten Buss. Konsernet har sitt hovedkontor i Brønnøysund.

- Det er stor aktivitet, og konsernet er i en kontinuerlig vekst. Vi har syv fartøy under bygging og er fornøyd med at vi klarer å holde fokus på driften, samtidig som vi har stort engasjement og oppmerksomhet på å utvikle oss videre. Gjennom nybyggingen er vi aktiv deltaker i utviklingen mot en mer miljøvennlig næring, skriver selskapet.

- God innsats

I løpet av året seks første måneder inngikk selskapet flere store kontrakter. En treårig avtale om drift av fergesamband på Helgeland med en verdi på rundt 400 millioner, en avtale om kjøring i Nittedal-Lørenskog-området med en verdi på rundt 1,8 milliarder og en kontrakt om busskjøring for Troms fylkestrafikk over tre og et halvt år med en verdi på 300 millioner kroner.

- Det utøves god innsats fra våre mange og dyktige medarbeidere. God underliggende drift i alle virksomhetsområder er vår viktigste suksessfaktor. Klarer vi å holde fokus og innsats oppe på samme måte videre, har vi stor tro på at vi i 2018 skal oppnå fremgang og et godt resultat, skriver konsernsjef Brynjar Forbergskog.