Konkurransetilsynet mener at Torghattens kjøp av eierandeler i Fjord1 fører til en vesentlig begrensning av konkurransen i fergemarkedet.

I dag har de sendt partene vedtaket som fastslår at salget forbys.

Torghatten forsøkte å kjøpe 50 prosent av aksjene i F1 Holding fra Sogn og Fjordane fylkeskommune. F1 Holding eier 59 prosent av aksjene i Fjord1 AS.

– Ferjesambandene utgjør en sentral del av transportinfrastrukturen i Norge. Sunn konkurranse om driften av disse sambandene er viktig for å sikre ferjepassasjerer over hele landet et godt tilbud til lavest mulig pris, sier avdelingsdirektør Gjermund Nese i Konkurransetilsynet i en pressemelding.

Torghatten har foreslått flere avhjelpende tiltak for å imøtekomme tilsynets bekymringer, men disse var ikke tilstrekkelige, mener tilsynet.

–  Torghattens kjøp av eierandeler i Fjord1 ville ført til redusert konkurranse og økte kostnader for innkjøperne. Det kan igjen føre til høyere billettpriser og dårligere tilbud til passasjerene, sier avdelingsdirektør Gjermund Nese.

Fjord1 er Norges største fergeselskap, med 2,2 milliarder kroner i omsetning i 2015. Selskapet betjener blant annet ruten Halhjem-Sandvikvåg.