Kraftig nedgang i torskefisket gir blodpriser for Max

16 millioner kroner nedgang i forrige uke.