Gå til sidens hovedinnhold

Pusset opp rønne og laget luksusanlegg. Nå vil kommunen ha en forklaring

Artikkelen er over 3 år gammel

- Taktløst spill av kommunen.

I høst vedtok formannskapet byggeforbud. Nå har Total Prosjekt likevel pusset opp det forfalne bygget i Robukta, og det leies nå ut som luksus-resort under navnet Robukta Lodge til 10.000 kroner døgnet gjennom Moment Norway.

Nord24.no skrev om saken julaften, og byggesaksavdelingen valgte da å gjøre en besiktigelse.

Nå må Totalrenovering svare for flere forhold, som fremkommer i et brev fra fungerende byggesakssjef Sissel Henriksen.

Lang konflikt

Totalrenovering og Bård Sverdrup har over flere år forhandlet med Tromsø kommune om å få bygge ut sin kremtomt i Robukta på Sydspissen.

Totalrenovering forsøkte først å få tillatelse til et boligprosjekt. Senere har de hatt et ønske om å bygge et tre etasjes hotell på eiendommen. Kommunen nektet imidlertid å behandle søknaden.

– Rettsvirkningene av det midlertidige forbudet er at deres søknad ikke kan behandles eller innvilges så lenge forbudet gjelder, skrev byggesakssjef Sissel Henriksen i sitt svar til Nord Arkitektur, som sto for søknaden om rammetillatelse, i fjor.

Samtidig har det kommet politisk initiativ for å kjøpe tilbake eiendommen for å sikre friarealer. Det endte med at formannskapet i høst vedtok midlertidig forbud mot byggetiltak i påvente av at området blir omregulert til friområdet.

Byggeforbudet og omreguleringen vil også ha betydning for hvordan eiendommen verdsettes om den skal kjøpes tilbake.

Nå har Totalrenovering valgt å ruste opp det eksisterende bygget. Men de møter motbør fra kommunen.

- Ikke godkjent

Bygget er i følge kommunen godkjent for selskapslokale og restaurant. Nå leies det ut på AirBnB med inntil 26 sengeplasser. Kommunen mener det da må søkes om bruksendring.

  • Det er bygget terassegulv hevet over bakken, og badstuhus. Kommunen mener disse kan være søknadspliktige.
  • I undertasje er det innredet soverom i det som opprinnelig var båtrom. Kommunen mener dette er bruksendring fra tilleggs- til hovedel.
  • Henriksen har gitt Total Prosjekt frist til andre februar med å gi en redegjørelse.
  • Kommunen viser også til midlertidig forbud mot tiltak i påvente av ny reguleringsplan.

Les også

Har pusset opp «rønna» for eksklusiv overnatting: - Det har vært en voldsom interesse. Folk står utenfor og kikker i vinduene

- Taktløst spill

Daglig leder og eier Bård Sverdrup i Totalrenovering henviser til deres advokat, Tomas Norager Haugan.

Han svarer via epost at de mener det er oppsiktsvekkende at kommunen først nå bruker ressurser på Robukta.

- Det registreres at kommunen, som et ledd i deres pågående taktløse spill på å søke å få hånd om vår klients eiendommer til langt under markedsmessige vilkår, nå også bruker ressurser på å søke å forhindre vår klient i å begrense sitt tap etter kommunens vedtak om midlertidig forbud. Dette til tross for at kommunen, i strid med byggesaksforskriftens fristbestemmelser, ikke finner grunn til å bruke ressurser på å behandle vår klients klage fra primo september på vedtaket om midlertidig forbud, skriver Haugan.

Han mener kommunen ikke dokumenterer at Robukta kun er godkjent for selskapslokale og restaurantvirksomhet, og viser til at den i lange perioder har vært brukt som bolig.

- P.t. er bygningen for ethvert tilfelle i matrikkelen omfattet av næringsgruppen «Overnattings- og serveringsvirksomhet». Tiltenkt fremtidig bruk etter gjennomførte oppgraderingsarbeider, er midt i kjernen av dette formålet. Vår klient anser følgelig at tiltenkt bruk ikke er søknadspliktig.

De mener også badstu og grill ikke er søknadspliktig, fordi den faller innenfor størrelsesbegrensningene i byggesaksforskriftne.

- For ordens skyld bemerkes at vår klient ikke kan se hvordan tiltenkte formål knyttet til bestående bygning kan vanskeliggjøre kommunens planleggingsarbeider med evt. omregulering av eiendommene hvorpå kommunen etter pbl. § 13 tredje ledd uansett kunne ha samtykket i tiltakene og bruken dersom disse hadde vært søknadspliktige, skriver Haugan, og avviser at saken får noen konsekvenser for utleivirksomheten.

- Basert på vår klients oppfatning av at tiltakene og den tiltenkte bruken ikke er søknadspliktig, er det p.t. ingen planer om å vurdere den planlagte virksomheten.

Byggesakssjef Sissel Henriksen var tirsdag ikke tilgjengelig for kommentar.

Kommentarer til denne saken