- Her stenger Nord-Norge hver kveld

Artikkelen er over 4 år gammel
DEL

- Det går ikke an at vi i 2015 ikke har et døgnåpent Nord-Norge, sier Synnøve Søndergaard, distriktssekretær for LO i Troms.

Samferdselsforum Nord er et samarbeidsorgan mellom næringsliv og arbeidstakerorganisasjoner i de nordnorske fylkene. Onsdag møtte de nordnorske stortingspolitikere i Oslo for å fortelle hvor de mener skoen trykker mest i Nord-Norsk samferdsel.

Fra venstre: Synnøve Søndergaard - fylkessekretær LO Troms, Ivar Kristiansen - NHO Nordland, Rita Lekang - LO Nordland Finnmark, Marit Helene Pedersen - NHO Finnmark, Stig Kjærvik - Næringsarena Hålogaland, Christian Chramer - NHO Troms.

Fra venstre: Synnøve Søndergaard - fylkessekretær LO Troms, Ivar Kristiansen - NHO Nordland, Rita Lekang - LO Nordland Finnmark, Marit Helene Pedersen - NHO Finnmark, Stig Kjærvik - Næringsarena Hålogaland, Christian Chramer - NHO Troms.

Fra venstre: Synnøve Søndergaard - fylkessekretær LO Troms, Ivar Kristiansen - NHO Nordland, Rita Lekang - LO Nordland Finnmark, Marit Helene Pedersen - NHO Finnmark, Stig Kjærvik - Næringsarena Hålogaland, Christian Chramer - NHO Troms. Foto: LO

Høyest på ønskelisten er fergefri E6 gjennom Ofoten. Her deles Norge i to, med fergesambandet Bognes-Skarberget som en flaskehals over Tysfjorden.

- Ikke døgnåpen

- Samferdselsministeren var nylig på Vestlandet og sa det ikke gikk an at man var avhengig av båt for å komme seg frem. Men Nord-Norge er fortsatt ikke døgnåpen, her stenges det på kveldstid, sier Søndergaard.

Hun presiserer at de ikke kommer med en ferdig løsning.

- Vi tenker ikke nødvendigvis verdens lengste tunnel. Det kan for eksempel være fire bruer. Vi ber om at man setter seg ned og vurderer hvordan dette kan løses.

Her bør E6 bli fergefri, mener Transportforum Nord. Ill: Transportforum Nord

NHO-direktør Christian Chramer er enig.

- Vi trenger noen store prosjekter nå. Landsdelen er i rivende utvikling.

Chramer besøkte nylig en bedrift innen fisketurisme i Finnmark.

- Det er så liten fart på flyrutene at turistene deres heller overnatter et døgn ned i Europa før de reiser opp. En overnatting utgjør 1000 kroner per turist for hotellnæringen, totalt legger hver turist igjen rundt 1600 kroner døgnet. Om man tenker seg en gruppe på hundre turister utgjør det et tap på 160.000 kroner.

Bompenger

Halvveis i NTP-perioden er bare 45 prosent av de budsjetterte midlene for Nord-Norge brukt. Samferdselsforum Nord har også tatt til seg at prosjekter får plass lenger frem i køen om de finansieres med bompenger. Om det må til, anbefaler de at bompenger vurderes for å løse prosjekter i nord.

- Ingen liker bompenger. Det påfører næringslivet ekstra utgifter. Men slitasje på materiell og lange transportveier koster også penger, sier Søndergaard.

- For en del av våre bedrifter vil det helt klart være mer å spare enn det koster med bompenger.

- Vi har klart å løse prosjekter som Saltenpakken og Harstadpakken med bompenger. Vi tenker at det må la seg gjøre også andre steder. Da tenker vi spesielt på E8.

Taper store penger

Det siste konjunkturbarometeret fra Sparebanken Nord-Norge satte tall på hva næringslivet i nord taper på dårlig infrastruktur og vinterstengte veier:

  • I følge Bedriftskompetanse kan en trailerlast med fersk fisk som forsinkes en dag, påføre eksportøren et tap på 100-150.000 kroner.
  • Fiskeribedriften Aksel Hansen i Senjahopen anslår at bare ved deres virksomhet har rundt 30 trailere vinteren 14-15 blitt påført større forsinkelser til eller fra Senjahopen, som følge av stengte veier.

- Vi skal leve av kvalitet, da har vi ikke råd til å vente. Kvænangsfjellet var stengt 220 timer i vinter. Når leirskredet gikk i Sørkjosen uten omkjøringsmuligheter så vi tydelig hvor stort behovet er, sier Chramer.

Artikkeltags