Det var 22 juni et vogntog fra Litauen ble stoppet ved kontrollstasjonen i Tromsdalen. Da kontrollørene fra Statens Vegvesen gikk gjennom dokumentene til sjåføren endte det med politianmeldelse for ulovlig kabotasje.

Utenlandske vogntog som leverer varer i Norge, kan en begrenset tid ta oppdrag innenlands før de må ut av landet. Dette kalles kabotasje. Transportørene kan gjøre inntil tre innenlandstransporter, innen syv dager etter at internasjonalt gods er losset.

Men disse reglene brytes i stor utstrekning. Slik må norske transportselskap konkurrere med øst-europeiske vogntog som kan kjøre svært billig på grunn av lave lønninger til sjåførene.

 Vogntoget som ble stoppet i Tromsdalen hadde riktignok kjørt innom Finland og EU. Men det var på turer tur-retur Oslo, for å hente varer som dermed ble fraktet innenlands i Norge. I løpet av 10 dager fra 12-22 juni hadde sjåføren kjørt fire slike turer og var da han ble stoppet på vei til Tromsø med lasten.

Transportselskapet får en bot på 20.000 kroner for overtredelsen. Skulle de ikke vedta boten, vil påtalemyndighetene legge ned påstand om en bot på 24.000 og saksomkostninger.

LES OGSÅ:  Ansvaret pulveriseres i takt med at oppdragene selges fra selskap til selskap. Til slutt sitter utenlandske sjåfører igjen med 1000 Euro i måneden