En bedrift i Nord-Troms er ilagt et forelegg på 8000 kroner for å ha drevet godstransport uten løyve.

Det var i september 2017 Statens vegvesen stoppet en lastebil registrert på en bedrift i Nord-Troms. Den kjørte da på E6 i Kvænangen. Kontrollen avdekket at bedriften hadde fått tilbakekalt sitt løyve på grunn av manglende bankgaranti.

Om bedriften ikke vedtar forelegget, varsler påtalemyndigheten en bot på 10.000 kroner.