- Tar all makt - lar styremedlemmene sitte igjen med ansvaret

Toini Løvseth, styreleder i Troms fylkestrafikk, protesterer mot vingeklipping av styret. Foto: Jørn Normann Pedersen

Toini Løvseth, styreleder i Troms fylkestrafikk, protesterer mot vingeklipping av styret. Foto: Jørn Normann Pedersen

Artikkelen er over 5 år gammel

Rapport: Nye vedtekter i Troms fylkestrafikk er ulovlige. Nå krever styret endring.

DEL

Styret i det fylkeskommunale foretaket Troms fylkestrafikk føler seg fullstendig vingeklippet etter å ha mottatt nye vedtekter og ny styringsinstruks fra fylkesråd for Samferdsel Ivar B. Prestbakmo. I realiteten er de fratatt myndigheten til å styre selskapet, men sitter fortsatt igjen med ansvaret.

Det fremgår av et brev fra styreleder Toini Løvseth til Prestbakmo. Der ber styret fylkesråden ta initiativ til å få omgjort vedtektene og styringsinstruksen, hvor det fremgår at tilnærmet enhver sak og alle kontrakter skal godkjennes av fylkesrådet.

TAR KONTROLL: Ivar B. Prestbakmo

Knusende dom

Styret har også tidligere protestert både ovenfor fylkesråden og kontrollutvalget i Troms fylkeskommune. Nå har de leid inn Deloitte for å gjøre en juridisk vurdering. De er knusende i sin dom.

  • Vedtektene er i strid med kommuneloven.
  •  
  • Styingsinstruksen med årlig bestillingsbrev som en forlengelse av vedtektene kan ikke innføres uten å være i strid med kommuneloven.
  •  
  • Innskrenkningene som bestillingsbrevet medfører i forhold til styrets myndighet kan ikke påberopes ovenfor utenforstående tredjeparter (styret).

- Ingen kommentar

Brevet er unntatt offentlighet. Løvseth vil ikke gi ytterligere kommentarer da Nord24.no tar kontakt. 

- Vi har sagt det vi vil si i brevet, og ovenfor kontrollutvalget, sier Løvseth.

Hun sitter i styret sammen med nestleder Nils Arne Johnsen, Kjell Jensen, Ole T. Andreassen, og Hege Haugeland Liadal samt TFT-direktør Kurt Bones.

- Vil styret vurdere å trekke seg om vedtektene blir stående?

- Det har vi ingen kommentar til.

- Har dere mottatt et svar?

- Vi har fått et svar der fylkesråden sier han vil få gjennomføre en egen juridisk vurdering, og deretter komme tilbake til oss.

- Ikke grunnlag

Fylkesråd Ivar B. Prestbakmo var mandag opptatt med møteaktivitet. Han svarer Nord24.no per SMS.

- Jeg har registrert at styret i TFT har innhentet egen ekstern juridisk vurdering der en har som utgangspunkt å vurdere hvorvidt Fylkestingets vedtak er i tråd med kommuneloven, med tanke på vedtak om foretakets vedtekter og delegasjon til Fylkesrådet. De vil få skriftlig tilbakemelding fra undertegnede om at en egen juridisk gjennomgang hos oss ikke finner grunnlag for dette. Jeg legger da til grunn at styret forholder seg til Fylkestingets vedtak.

Store underskudd

Troms fylkestrafikk har etter at det ble omdannet til eget selskap slitt med store økonomiske overskridelser. Det kommer ikke minst av innkjøringsproblemer på anbudene med Boreal Transport på hurtigbåtruten Tromsø-Harstad og bybusskontrakten med Nobina.

De skulle i år spare inn fem millioner for å dekke tidligere underskudd. Slik gikk i det ikke, fremgår det av selskapets finansrapport som nylig ble oversendt. I høst stilet selskapet mot et underskudd på nær seks millioner, og endte med et underskudd på 0,85 millioner etter innsparingsitiltak. Det kom overraskende på fylkesråden ettersom selskapet ikke har fulgt opp kravet om månedlig rapportering.

Tok full kontroll

For å få bedre kontroll over driften vedtok Fylkestinget 17. mars nye vedtekter. Bestillingsbrevet som fulgte mener styret er å oppfatte som en ny styringsinstruks.

"Styret i TFT er (...) bundet av Fylkestingets beslutning om nye vedtekter. Vedtektene gir i realiteten administrasjonen/Fylkesrådet vid adgang til å instruere styret om den daglige ledelse av TFT. Bestillingsbrevet for 2015 bekrefter at fylkesrådet nettopp vil bruke en slik adgang til å instruere styret", skriver Løvseth, og minner om at styremedlemmene dermed i praksis blir juridisk ansvarlige for fylkesrådets ordrer.

"Styret (...) og det enkelte styremedlem har etter kommuneloven et selvstendig og personlig ansvar. Gjennom endrede vedtekter har man imidlertid mistet sin reelle myndighet ovenfor den daglige ldelse. Kort sagt: Styret i TFT har ansvar for beslutninger det ikke har innflytelse over. Det er uholdbart for styret".

- Strider mot hensikten

Styremedlemmene mener også de nye vedtektene er i strid med selve hensikten ved å organisere kollektivtransporten i et eget selskap.

"Den nye styringsinstruksen er i direkte motstrid med formplet med å etablere et fylkeskommunalt foretak. Formålet skal etter kommuneloven være å etablere et mer selvstendig organ. Dersom det er slik at Fylkestinget ikke ønsker et mer selvstendig organ, bør man heller ta de faktiske konsekvenser av dette".

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken