- Vi har ikke en voldsom administrasjon som det kan kuttes i

EFFEKTIVT: Troms fylkestrafikk drives effektivt, i følge en konsulentrapport.

EFFEKTIVT: Troms fylkestrafikk drives effektivt, i følge en konsulentrapport.

Artikkelen er over 6 år gammel

Troms fylkestrafikk kommer godt ut i undersøkelse

DEL

Endelig gode nyheter for utskjelte Troms fylkestrafikk: Selskapet drives svært effektivt sammenlignet med andre tilsvarende kollektivselskaper, ifølge en undersøkelse utført av konsulentselskapet Deloitte. To av 100 omsatte kroner brukes på administrasjon.

- Vi er vel 24 ansatte, fordelt på hovedkontoret på Finnsnes, kundesentrene i Harstad og Tromsø, samt ruteopplysningen. Driften av selve administrasjonen har en kostnad på under ti millioner kroner i året, med husleie og alt. Den undersøkelsen som Deloitte har gjort, viser at vi ikke har noen stor bemanning. Tvert imot sier de at det er gode argumenter for å fastslå at vi bruker veldig lite på administrasjon, sier Kurt Bones, direktør i Troms fylkestrafikk.

Ikke overadministrert

Med det vil han også avvise den stadig tilbakevendende kritikken om at dette fylkeskommunalt eide trafikkforetaket er overadministrert.

- Det er altså ikke noe å hente på å kutte i administrasjonen?

- Nei, jeg kan bare fortelle at vi står hardt på for å få dette til å gå rundt. Signalet fra de ansatte er at det på enkelte områder røyner litt på, rett og slett. Skal det kuttes i administrasjonen, må man i så fall kutte i de oppgaver vi skal gjøre, sier Bones.

Et barn av fylkespolitikerne

Troms fylkestrafikk kom i drift tidlig i 2011, som et barn av fylkespolitikerne. En ny konstruksjon for å organisere og administrere den omfattende kollektivtrafikken i fylket.

Foretaket har en total årsomsetning på godt over 800 millioner kroner. Inntektene kommer hovedsaklig fra to kilder: Den største er den årlige potten som fylkespolitikerne bevilger til drift av kollektivtrafikken. I fjor var den på rundt 526 millioner kroner. I år 533 millioner kroner. Den andre inntektskilden er billlettinntekter fra passasjerene på busser, båter og ferger. I fjor var den posten på rundt 300 millioner kroner.

Kostnad på over 800 mill

På kostnadssiden er betaling til ruteselskapene, de som opererer bussene, båtene og fergene, den dominerende posten. I fjor var denne kostnaden på rundt 800 millioner kroner.

Når Troms fylkestrafikk får den årlige rammeoverføringen fra fylkestinget, følger det også med politiske krav om hvordan rutetilbudet skal være. I tillegg er det et krav om at trafikkforetaket må holde budsjettet gjennom driftsåret. Akkurat det har vært hovedproblemet for selskapet, som gjennom de første tre driftsårene opparbeidet seg et merforbruk/underskudd på rundt 72 millioner kroner.

Startsvansker

- Utfordringen fra starten av, var at vi jo ikke hadde full oversikt over hva det kostet. Det kan man kalle en oppstartsutfordring. Derfor svingte det veldig mye i hva vi rapporterte i merforbruk gjennom driftsåret. Det må vi jo ta litt selvkritikk på, sier direktør Bones.

- Det var jo også derfor vi dro igang et prosjekt der vi leide inn konsulentselskapet PwC, for å hjelpe oss med å få full oversikt over kostnader og inntekter. Fra våren 2013 har vi hatt et veldig godt bilde av hva det koster å drive kollektivtrafikken i Troms.

Både han og styrelederen i selskapet, Toini Løvseth, peker på et annet hovedproblem: At rammeoverføringen fra fylkespolitikerne har vært for liten, i forhold til rutetilbudet man ønsker seg.

- Skuffende

- Ja, tidligere år har det helt klart vært slik. Det var helt åpenbart at man fra starten av ikke visste hva det ønskede rutetilbudet kostet. Men i år fikk vi økt rammen ganske betraktelig i forhold til det som var av forbruk i fjor, sier styreleder Løvseth.

Men også i år må selskapet notere seg for en budsjettsprekk, eller et merforbruk. Ifølge foretaket ligger forklaringen i at passasjer- og billettinntektsveksten har blitt svakere enn forventet.

- Det er skuffende. Vi hadde faktisk håpet at vi skulle klare det i år, sier Løvseth.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken