Fylket betaler 25 millioner for denne flyruten - nå risikerer de å bli meldt inn til ESA

Artikkelen er over 4 år gammel

- Vi kan ikke se at den har vært på anbud.

DEL

Troms fylkeskommune har sammen med Norrbotten Län og Oulo kommune har gått inn med 75 millioner kroner i en femårsperiode for å opprette selskapet Arctic AirLink som flyr Tromsø-Luleå-Oulu. Av dette bidrar Troms Fylkeskommune med 25 millioner gjennom RDA-midlene.

Nå stiller NHO Luftfart spørsmål ved om den offentlige finansieringen er i tråd med EØS-avtalen.

- Ikke fulgt prosedyre

Direktør Torbjørn Lohte viser i et brev til Troms Fylkeskommune til et komplisert regelverk.

- De har ikke fulgt vanlig prosedyre, som er å lyse oppdraget ut på anbud i hele EU og EØS-området. Et slikt anbud skal publiseres slik at alle operatører har mulighet til å vurdere oppdraget. Dette kan vi ikke se er gjort. Nå lurer vi på hvilke vurderinger som er gjort av regelverket, sier Lohte til Nord24.no.

"Vi etterspør i den forbindelse informasjon og dokumentasjon om de statsstøtterettslige vurderingerne som er foretatt i sakens anledning av fylkeskommunen, herunder informasjon om hvordan støtten eventuelt er notifisert til EFTAs Overvåkningsorgan ESA", skriver Lohte til Troms fylkeskommune.

- Hva om støtten er i strid med regelverket?

- Da blir det en sak for EU-kommisjonen eller ESA.

- Vil dere ta initiativ til å melde saken inn for ESA?

- Det er for tidlig å si. Først må vi få klarhet i hvilke vurderinger som er gjort.

- Har dere blitt tipset av konkurrerende selskap?

- Vi har blitt  gjort oppmerksom på saken, for å si det slik. Så har vi gjort egne undersøkelser.

Svensregistrert

Arctic AirLink AB er et svenskregistrert selskap, som ble opprettet før Troms Fylkeskommune gikk inn som eier. Fylkeskommunen har nå en eierandel på 18 prosent.

Fylkesråd for næring Line Miriam Sandberg hadde da Nord24.no kontaktet henne tirsdag nylig lest brevet.

- Jeg vil formulere et svar på henvendelsen.

- NHO Luftfart mener ruten ikke har vært ute på anbud?

- Det momentet kan jeg ikke se er en del av spørsmålene som stilles i brevet, dette går på saksgang i Troms Fylkeskommune og den vil jeg gjøre rede for. Men jeg vil ikke forskuttere hva jeg svarer på stående fot, sier Sandberg.

Hun legger til at fylkeskommunens saksbehandling er offentlig.

- Vi har forholdt oss til og stolt på arbeidet som er gjort i våre naboland. De er medlemmer av EU og har lang erfaring med å forholde seg til deres regelverk, sier Sandberg.

- Man har selvsagt klarert med de samarbeidende partene at alt er gjort i henhold til regelverket.

Adm.dir Robert Forsberg i Arctic  AirLink forsikrer at alle regler er fulgt.

- Da Arctic AirLink ble opprettet, var selskapet 100 prosent eid av Norrbottens handelskammer. Vi hadde konsulenter inne som sørget for at det svenske regelverket ble fulgt. Og som EU-land skal det svenske regelverket også være i tråd med EU-reglene, sier Forsberg til Nord24.no.

Svake passasjertall

Forutsetningen for støtten til flygningene som opereres av Nextjet er at ruten ikke går med overskudd. Akkurat det er det foreløpig liten fare for. Nord24.no har tidligere meldt om svært svake passasjertall på ruta. I februar stod åtte av ti seter tomme. Nå skal imidlertid ruta markedsføres bedre.

- 20 prosent belegg var som budsjettert. Ruten er såvidt startet opp, og vi har fem års perspektiv. Nå er markedsføringen i gang, og vi nærmer oss 30 prosent belegg, sier fylkesråd for samferdsel Ivar B. Prestbakmo til Nord24.no.

Forrige gang en flyrute var operativ mellom Tromsø, Nord-Sverige var den finansiert av EU selv. Ruten Tromsø-Luleå i regi av selskapet Barents AirLink startet i 2004. Den floppet og ble lagt ned i 2008.

Artikkeltags