Full forvirring om hvem som skal betale for bussterminal til 80 millioner

Den nye bussterminalen på Prostneset kommer på 80 millioner kroner. NB Illustrasjonen er fra en tidlig fase i prosjektet, og avviker trolig mye fra de endelige planene.

Den nye bussterminalen på Prostneset kommer på 80 millioner kroner. NB Illustrasjonen er fra en tidlig fase i prosjektet, og avviker trolig mye fra de endelige planene.

Artikkelen er over 5 år gammel

Fylke, kommune og havn krangler om regningen.

DEL

Anbudet er sendt ut. Kommunestyret i Tromsø skal vedta planene i sitt neste møte. Men det er full forvirring om hvem som skal betale for den nye bussterminalen på Prostneset i Tromsø. Den er budsjettert til 80 millioner kroner. Her er det budsjettert med leieinntekter på 5,3 millioner i året fra Troms fylkeskommune.

- Kommunen, sier samferdselssjef Bjørn Kavli.

- Det har nå hendt at fylkeskommuner har gått inn i slike prosjekter, sier kommunaldirektør Øystein Nermo.

- Ingen kommentar, sier Randi Thørring, ass. havnesjef i Tromsø Havn som står for utbyggingen.

Byrådet i Tromsø skriver i sin innstilling at de tre må bli enige før de vil godta at Tromsø havn tar opp lån på 400 millioner for å bygge ut Prostneset.

Varslet i fjor

22 august i fjor sendte samferdselssjef Bjørn Kavli den første bekymringsmeldingen om saken til Tromsø kommune, der han viser til en annonse i Nordlys om anbudskonkurranse for bygging av havneterminalen på Prostneset.

- Vi registrerer at dette skjer uten at finansiering er tatt opp med fylkeskommunen, skriver Kavli,  og viser til at Tromsø kommune i følge Vegloven er eier av veien.

Ovenfor Nord24.no sier Kavli at det i etterkant har vært noe møtevirksomhet mellom partene, men at de ikke har fått klarhet i fordelingen av utgifter.

- Det er uklart hvem som skal betale?

- Veldig uklart.

Troms fylkestrafikk (TFT) har driften av både bybussene i Tromsø og busstrafikk til andre destinasjoner som trafikkeres fra Prostneset. Men infrastruktur for bussoppstilling og utearealer er kommunalt ansvar, påpeker Kavli.

- Det er jo snakk om kommunal infrastruktur, derfor mener vi Tromsø kommune er rett instans, sier Kavli til Nord24.no.

Han viser til at kommunen eller Tromsø havn kan søke midler fra fylkeskommunen til formålet.

Oppdragsgiver?

Nå har Tromsø Havn sendt et saksfremlegg til kommune og fylkeskommune. Her fremgår det et kostnadsoverslag på 400 millioner for terminalen, som består av kontor- og forretningslokaler og passasjerterminal for buss og hurtigbåt. Her står det at "oppdragsgiver kan eie eller leie bussterminalen". Men det er ikke presisert hvem som er "oppdragsgiver", påpeker Kavli i et brev til Tromsø kommune.

Han stusser også over at Tromsø havn oppgir at Troms fylkeskommune skal være leietaker.

- Det er Troms fylkestrafikk som vil være leietaker. Det gjelder hurtigbåtkaia og den delen av terminalen som brukes av hurtigbåtpassasjerene, sier Kavli.

Dette krever at Troms fylkestrafikk - som allerede sliter tungt med økonomien - må få en ekstrabevilling fra Fylkestinget.

- Per i dag har vi derfor ikke den endelige avklaringen som er nødvendig for å behandle saken i Fylkestinget.

Kommunaldirektør Øystein Nermo  sier de tar utgangspunkt i at infrastrukturtiltak skal inngå som en del av finansieringen av selve passasjerterminalen.

- Dette kommer under Tromsø havn, så du må nesten spørre dem.

Nermi sier de kun har forpliktet seg til oppgradering av omgivelsene rundt terminalen.

- Vi skal sørge for at det ser visuelt fint ut. Derfor har vi inngått en avtale om 50-50 finansiering av parkanlegg, avslutninger og kvalitative ting som kantstein.

- Har kontakt

Ass. havnedirektør Randi Thørring vil ikke kommentere brevene fra samferdselssjefen.

- De er unntatt offentlighet, så det kan jeg si så mye om. Jeg kan si at det er kontakt mellom oss, Tromsø kommune og Troms fylkeskommune angående bussterminalen.

Havnedirektør Hallvard Pettersen sier han forutsetter at Tromsø kommune og Troms fylkestrafikk kommer til enighet.

- Men dere som utbygger er vel part?

- Kollektivtrafikken er ansvaret til Tromsø kommune og Troms fylkestrafikk. Men alt er tatt med i budsjettet for Prostneset.

Thørring sier de nå er i ferd med å utarbeide mer detaljerte tegninger over terminalen, og snart vil sende inn en rammesøknad til kommunen.

- Vi håper å få startet opp i løpet av året, men først må planen godkjennes.

- Har dere satt en dato for ferdigstillelse?

- Nei.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken