Styret i Troms fylkestrafikk trekker seg i protest

Toini Løvseth.

Toini Løvseth. Foto:

Artikkelen er over 5 år gammel
DEL

Styret i Troms fylkestrafikk trekker seg. Årsaken er nye vedtekter og ny styringsinstruks fra fylkesråd for Samferdsel Ivar B. Prestbakmo, som kom i vår.

I realiteten mente styret de ble fratatt myndigheten til å styre selskapet, men sitter fortsatt igjen med ansvaret.

Det var NRK som først meldte om saken.

LES OGSÅ: Tar all makt, lar oss sitte med ansvaret

KOMMENTAR: Styret trekker seg: - Helt forståelig

«Endringene bringer for det første tvil om hvem som representerer selskapet, noe som er svært uheldig for en virksomhet av denne størrelse og kompleksitet. Innskrenkninger i fullmakter som er tillagt foretaket og styret medfører etter vårt syn at vi ikke lenger kan ivareta det i lov og vedtekter pålagte ansvaret styret har,» skriver styret i et brev til fylkesråd Prestbakmo i følge NRK.

Brevet er undertegnet styreleder Toini Løvseth, Nils Arne Johnsen og Ole Andreassen.

Styremedlemmene sier de ikke kan leve med å ha det juridiske ansvaret samtidig som deres avgjørelser blir overprøvd av fylkesråden.

- Styrets rolle med fullt juridisk ansvar, korresponderer ikke med den realitet at styret er rådgivende organ for eier, som foretar faktiske beslutninger, skriver styret videre.

Styret advarte også i et brev i vår, og ovenfor fylkesråden og kontrollutvalget i Troms fylkeskommune. I vår leide de inn Deloitte for å gjøre en juridisk vurdering. De er knusende i sin dom.

  • Vedtektene er i strid med kommuneloven.
  • Styingsinstruksen med årlig bestillingsbrev som en forlengelse av vedtektene kan ikke innføres uten å være i strid med kommuneloven.
  • Innskrenkningene som bestillingsbrevet medfører i forhold til styrets myndighet kan ikke påberopes ovenfor utenforstående tredjeparter (styret).

Ivar B. Prestbakmo.

Nord24.no har ikke oppnådd kontakt med Løvseth tirsdag. Ovenfor NRK avstår hun å gi kommentar, men viser til brevet.

Ivar B. Prestbakmo sier i en epost at han tar til etterretning av de fylkes oppnevnte representantene trekker seg fra styret i Troms Fylkestrafikk FKF, men presiserer at ansatterepresentant fortsatt sitter.

- Det vil så raskt som det lar seg gjøre bli oppnevnt nye representanter til styret i det fylkeskommunale foretaket.

- Når det gjelder deres begrunnelse og henvisning i saken til tidligere i vår har jeg følgende kommentar: Jeg tar til etterettning at de tre styremedlemmene er uenig i fylkestingets vedtak på vedtekter og delegasjon til fylkesrådet i tråd med kommunelovens bestemmelser. Fylkestinget som eiers øverste  organ har fattet sine beslutninger om styring og organisering ifht vedtekter og videre at det utarbeides årlig bestillingsbrev fra Fylkesrådet. Når de tre styremedlemmene er uenig i fylkestingets vedtak på vedtekter, styring og delegasjon tar jeg det til etterretning.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken