Onsdag vedtok styret i Troms fylkestrafikk (TFT) å kutte 117 bussavganger i fylket fra 1. januar. På den måten skal det hardt pressede samferdselsselskapet spare 5,6 millioner kroner.

Blant dem som rammes er beboerne i Ersfjordbotn på Kvaløya, 20 kilometer fra Tromsø sentrum. I sommer sløyfet Troms fylkestrafikk bussavgangene i helgene. Fra 1. januar går siste buss på hverdager klokken 19.45.

Det er riktignok en forbedring fra det opprinnelige forslaget fra TFT, der alle avganger etter klokken 18 ble kuttet. Det er likevel langt ifra godt nok, mener innbyggerne.

Omtalt som "merkedag"

- Treningsaktiviteter, teater, kino - ja, alt av kulturtilbud står jo i fare for å ryke. Dette er ikke noen god løsning, sier Trond Hjort-Larsen i Ersfjordbotn utviklingslag.

Nordlys møtte ham og et titall andre innbyggere i Ersfjordbotn samme ettermiddag som TFTs kutt ble kjent. Situasjonen de opplever står i sterk kontrast til det som ble uttalt ved oppstarten av Troms fylkestrafikk i februar 2011.

På Troms fylkeskommunes egne nettsider ble det omtalt som en "merkedag for kollektivtrafikken".

- Vi ønsker en mer kundevennlig og profesjonalisert drift, og de gevinster vi oppnår, skal komme brukerne til gode i form av bedre tilbud og lavere priser, sa Kari-Anne Opsal (Ap), daværende fylkesråd for samferdsel.

I dag er hun mindre optimistisk.

- Vi ser jo at dette har forvitret. Da kan man spørre seg om dette bare er oppstartsproblemer, sier Opsal til Nordlys.

Startet underskriftskampanje

Snart fire år etter opprettelsen av Troms fylkestrafikk, samler innbyggerne i Ersfjordbotn underskrifter for å bevare kollektivtilbudet. Onsdag ettermiddag hadde drøyt 200 personer signert.

- Mine unger går på kulturskole som gjerne varer til klokken åtte på kvelden. Kuttes bussene er de avhengige av å bli hentet for å komme seg hjem. Det blir rett og slett vanskelig å ha barna i aktivitet, sier Christina Wegener, som er blant initiativtakerne til underskriftskampanjen.

- Folk har lyst å flytte. Vi føler oss fanget i bygda, fortsetter hun.

- Det er spesielt kjipt i helgene. Vi blir jo bare værende her og er totalt avhengige av foreldrene våre for å komme oss til og fra, legger Sara Ravn (17) til.

Begrunnelsen for rutekuttene fra TFT er lavt belegg på rutene. Det er rett og slett for få passasjerer. Samtidig opplever Ersfjordbotn befolkningsvekst. Av rundt 500 innbyggere, er 200 av dem barn og unge.

- De siste fem-seks årene har det vært en voldsom tilflytning av småbarnsforeldre hit. Det er et stort potensial. Da blir det helt feil å kutte i busstilbudet på en måte som hindrer det i å være et virkelig alternativ. Vi savner en mer offensiv tilnærming fra Troms fylkestrafikk, sier Trond Hjort-Larsen.

- Selvfølgelig ingen glede

Troms fylkestrafikk uttrykker forståelse for reaksjonene fra innbyggerne i Ersfjordbotn.

- Vi har selvfølgelig ingen glede av å foreslå og gjennomføre rutekutt. Vi skulle ønske at vi kunne ha tilbudt det folk ønsker. Men så må man også ta en prinsipiell diskusjon rundt kollektivstrategien i fylket, sier TFT-direktør Kurt Bones til Nordlys.

Han viser til at det tidligere har vært er et bedre kollektivtilbud i Ersfjordbotn, men forteller at det i liten grad ble benyttet.

- Ute i distriktene ønsker man å ha et tilbud som de kan benytte seg av når de finner det for godt, men tilbudet blir jo ikke så veldig mye benyttet. Dette er jo en politisk sak til syvende og sist, om hva man skal prioritere.

PS! Her finner du en fullstendig oversikt over hvilke kutt Troms fylkestrafikk har vedtatt å gjøre.