På slutten av 1990-tallet fikk han sparken som markedssjef i radikale Ordfront, etter å ha svidd av hele markedsbudsjettet uten lov.

Så ble han kjent med Troms Kraft-topper. Det endte med konkurs og anmeldelse til Ekobrottsmyndigheten.

Deretter kom Kraft & Kultur-eventyret, også der med Troms Kraft som støttespiller. Her er han nå tiltalt for milliardsvindel.

Her nekter han all skyld og mener det er andre som må klandres for feilene i regnskapene.

Denne gangen handler det om amerikansk barbecue. Her skylder han personlig 1.146.000 kroner, ifølge data fra svenske Kronofogden (Namsmannen), som Nord24 har fått tilgang til.

Blant kreditorene er Santander Consumer Bank Norge og Norwegian.

I tillegg har fire tidligere ansatte meldt inn krav på rundt 150.000 kroner, ifølge en utskrift fra Kronofogden.

Men enda flere ansatte mener å ha ytterligere store beløp utestående i lønn.

BBQ-selskapene det gjelder heter Big Meat Industries AB og Hill Country & Event komandittbolag (KB).

Ikke fått lønn

Benulics nyeste prosjekt i cafe- og restaurantbransjen startet etter at han forsvant ut av Kraft & Kultur. Konseptet var å servere matretter fra amerikanske barbecuegriller.

Men selv om ideen var god, gikk det meste galt.

Selskapene har tapt stort. De ansatte har ikke fått lønn, eller svært begrenset lønn.

Ga løfter

Nord24 sitter på mailkorrespondanse mellom de ansatte og Benulic. Her kommer Benulic med gjentatte løfter om å betale ut lønnen, blant annet denne:

«Så ni behövar inte vara oroliga för att den här lönen eller nästa ska betalas ut – jag garanterer personligen att så sker».

Benulic begrunner i mailen først manglende lønnsutbetalinger med de svake resultatene, men lover gjentatte ganger at lønnsutbetalingene er like rundt hjørnet. Han forteller deretter at han vil bruke av egne midler, og skriver at han har frigjort til sammen èn million kroner fra eget pensjonsfond og livsforsikringsfond. Han lover dessuten at det skal skytes inn store beløp med friske penger i foretakene.

Senere opplyser han at det plutselig er oppdaget at store midler er borte fra kassen, og at dette forsinker oppgjøret.

Mailkontakt opphørte

Men: Etter noen måneder opphører mailkontakten helt.

-  Da forsto vi at dette kun var et enkelt spill for å kjøpe tid, sier Alexander Charlamov, en av de tidligere ansatte til Nord24.no.

Han sier at de fleste tidligere ansatte er medlem av en lukket Facebook-gruppe der det diskuteres hva som skal gjøres. Her kommer det fram at noen har fått noen titusener i forskudd, andre ingenting.

-  Han skylder meg alene over 30.000 kroner, men jeg har gitt opp for lenge siden å få pengene utbetalt.

Flere har ikke meldt inn de rettmessige kravene, eller så har Benulic bestridt dem.

-  Du må gå via en domstol, og det er ikke alle som orker, eller våger. De fire som ligger hos Kronofogden får ikke del av det beløpet som trekkes fra Benulic hver måned, fordi fordringene ligger på komandittselskapet, og ikke ham personlig. De må da stevne ham personlig ettersom Boris er komplementar i komandittselskapet, personlig ansvarlig for selskapets skyld.

- Vil ikke svartmale

Charlamov sier at han ikke ønsker å svartmale Benulic, men å advare andre, spesielt de som vurderer å ta jobb i Benulics nyeste prosjekt:

-  Hvor langt skal det gå, hvor mange skal lures?

Anledningen for advarselen er at Benulic fremstår som sjefredaktør for et magasinforlag: Format Publishing. Dette foretaket kjører nå en annonsekampanje  på Facebook der det jaktes på nye selgere.

Daglig leder forsvant

Nord24.no har vært i kontakt med Benulic. Han forklarer problemene på denne måten, i en epost:

«For to og et halvt år siden investerte jeg en sum i et foretak som skulle introdusere amerikansk barbecue. Det var et helt tydelig krav fra min side at jeg ikke ønsket å ha noe med driften eller ledelsen av foretaket. Jeg ville bidra med midler og kunnskaper om markedsføring. Sommeren 2013 får jeg en samtale fra personalet som forklarer at daglig leder har forlatt, og jeg reiser dit og ser at situasjonen er akutt. For å forsøke å redde mine egne investeringer, og situasjonen for leverandører og ansatte, gjør jeg et forsøk på å finne finansiering – noe som mislyktes. For å holde alle skadesløse har jeg valgt å ta ut midler fra et pensjonsfond, og fra disse midlene betaler jeg månedlig skylden som finnes. Dessverre er jeg den eneste som har tatt ansvar for den situasjonen som kom opp sommeren 2013, og som hittil har kostet med over èn million kroner – og kommer til å koste meg like mye innen alt er klart.

- Lever på min kone

I en telefonsamtale utdyper han følgende:

-  Jeg er urettferdig rammet av denne affæren. Det er bare trist. Jeg har ikke hatt noen inntekter på dette, bare tap.

Han sier at det er vanskelig for ham å få jobb så lenge det pågår en rettssak:

-   Det var gode ansatte og gode leverandører, men det ble som det ble. Det gjør fryktelig vondt.

Benulic sier at han ønsker å betale alt med en gang, men at midlene fra pensjonen kun kan betales månedsvis.

-   Det er ikke noe jeg kan bestemme.

Når det gjelder Format Publishing så sier Benulic at han kun er skribent her, og at forlaget er helt i startfasen, og under oppbygging.

-  Jeg har ingen inntekt av dette, dessverre.  Jeg lever i prinsippet på min kone.

Han understreker også at han verken har eierskap eller driver selskapet Format Publishing, og at det dermed blir urettferdig å rette en advarsel mot å jobbe for dette foretaket på bakgrunn av hans historie.

Til slutt legger han til følgende:

- Jeg kunne jo stukket av fra det meste av skylden, med det har jeg vegret meg for å gjøre. Det ville vært feigt. Jeg tok jo personlig på meg all skylden, og har garantert at alle skal få penger, og jeg er den første til å beklage at det ikke går fortere. Når rettssaken er over, og jeg har fått erstatning fra Troms Kraft, så er det første jeg skal gjøre å betale de fordringer som finnes.