(Nord24/Huddinge-Stockholm)

Sjefsaktor Lennart Gollard i Ekobrottsmyndigheten har jobbet sju dager i uken i lang tid. Det har tatt på. Nå er det siste innspurt i rettsmaratonet mot Boris Benulic og hans medtiltalte i Kraft & Kultur. Straffesaken har blitt ekstra komplisert på grunn av de mange vikarierende interessene til alle de sentrale vitnene som er involvert i et milliardsøksmål. Gollard rensker stemmen. Sakte messer han frem budskapet. Det er aldeles tyst i den sterile rettssalen. Hovedtiltalte Boris Benulic dytter en snus under leppen, rynker pannen, og ser ned.

 

- Usikker på tiltale

Gollard mener Benulic har gjort seg skyldig i et grovt lovbrudd. Det er gjort på en systematisk måte. Det er snakk om et svært høyt beløp. Benulic har vært avhengig av andre personer for at lovbruddene skulle lykkes, ifølge Gollard. Lovbruddet er komplisert og det har vært vanskelig å etterforske. Gollard sier at det senest i mars var usikkert om det ville bli tatt ut tiltale, eller ei.

Ekobrottsmyndigheten anser lovbruddet som grovt. Kravet fra aktor er minst fem års fengsel, samt næringsforbud, for Benulic.

For medtiltalte Jonas Lundberg er kravet 1,5 år. For Pierre Sjöö er påstanden minst seks måneders fengsel, mens det for Helena Ridderstråle bes det om en betinget dom, etter rettens skjønn.

LES OGSÅ: Krever minst fem års fengsel for Boris

- Umulig å oppdage

Gollard påpeker Benulics ansvar som daglig leder i Kraft & Kultur. Han understreker at Benulic ikke har gitt info til revisorer eller styret om at det er gjort endringer – manipulasjoner – i grunnlaget for regnskapet.

- Selskapsrevisor Elisabeth Simonsson har sagt i retten at hvis hun hadde kjent til slike endringer ville hun gått videre med ytterligere granskninger.

- Styret, eierne, konsernrevisor, ingen har fått info om dette, legger medaktor Murelius til.

Aktor sier at det er svært vanskelig for kontrollorganene – styret og revisor – å oppdage feilene i regnskapene ved stikkprøver.

- Det ville krevd omfattende kontroll å oppdage feilene.

- Da Grant Thornton godkjente balanseposten «påløpte, ikke fakturerte inntekter» var det nærmest umulig for styret og konsernrevisor å finne feilene. De har blitt misledet. De har ikke fått det de har trodd de har fått.

Dette er motivet…

Forsvaret har hakket og hakket på manglende motiv. Gollard mener motivet var å skjule at «suksessbedriften» egentlig gikk med tap.

- Man var tvunget til å vise gevinst for å kunne fortsette virksomheten.

PROFIL: BORIS BENULIC

 • Boris Benulic (født 21. juni 1955) er en tidligere svensk journalist og redaktør, kulturpersonlighet og næringslivsleder.
 • Familien flyttet til Sverige fra datidens Jugoslavia på 1950-tallet.
 • Benulic har jobbet som skribent i avisa Metro og vært TV-reporter jobbet med markedsføring i forlaget Ordfront, Volvo og Arbetsmarknadsstyrelsen.
 • Fra 2001 til 2011 var han direktør for selskapet Kraft & Kultur, et svensk salgsselskap for strøm som var heleid datterselskap i Troms Kraft.
 • Benulic beskriver seg selv som en «folkesosialist» og marxist, selv om han i flere artikler og bøker har hevdet standpunkt som er på tvers av hva som er vanlig syn på venstresiden.
 • Kilde: Wikipedia.

Det mystiske revisorbyttet

Gollard ber retten legge merke til revisorbyttet og forklaringene som gis. Han sår tvil om påstanden om at det var manglende kompetanse og høye kostnader som var årsaken til at den kritiske selskapsrevisoren ble byttet ut i hui og hast.

- Man ønsket forhindre en dypere granskning av regnskapspostene. Det inntrykket forsterkes av det verbale angrepet på konsernrevisor Frode Danielsen.

 

Konkursen…

Ted Murelius, medaktor, overtar. Med høy røst sår han betydelig tvil om forklaringen med at problemer i regnskapssystemet CAB. Han ber samtidig retten huske at forløperen til Kraft & Kultur, Hällefors Kulturdistribution, gikk konkurs i det stille. Forklaringen fra Benulic – den gang – var at det var feil i bokføringsprogrammet. Akkurat slik han påstår denne gangen også.

- Det mest sentrale er at ingen andre enn Boris og Jonas har visst at filene er manipulert.

Helt til det siste opplyste Benulic at det bare var å «å trykke på knappen» så ville fakturaer for over en milliard kroner sendes ut.

Men det viste seg at det var ingenting å fakturere ut.

Forsvarerne blir overrasket

På gangen etter at Gollard har fremsatt Ekobrottsmyndighetens krav.

De tre medtiltalte forlater raskt rettsbygningen.

Boris Benulic står stille sammen med sine to forsvarere Hans Strandberg og Olle Kullinger. Strandberg tar ordet.

- Det er ingen overraskelse at man krever fengsel, gitt tiltalen, men vi er overrasket over hvor høy straff som kreves.

Han sier at de selvsagt vil kreve full frifinnelse når forsvarerne skal prosedere, onsdag førstkommende.

Flere saker fra Kraft & Kultur-rettssaken:

Revisjonsselskapene vil tjene på frifinnelse av Boris 

- Jeg har sjelden møtt en administrerende direktør som hadde så solide kunnskap på alle nivåer

Den ene nekter å si noe – den andre husker ikke teksten – og den tredje mener avtalen ikke stiller krav

Nektet å avsløre hemmelig TK-fallskjerm

Boris anker - om han ikke vinner

Slik fant hun ut milliardfeilen

Bergsvein sier at Kraft & Kultur hadde en spesial-avtale, ulikt andre kunder

Revisor sier at ledelsen i Troms Kraft ikke ønsket ekstra sjekk av Kraft & Kultur

- Derfor ble den kritiske revisoren byttet ut

Betalte for hovedbevis

"Varsler" har vært ansatt helt til nå, men får nå sparken

Kan bli færre vitner i Kraft & Kultur-saken

- At jeg snakker om å skyte Jonas er jo en rimelig ubalansert uttalelse av en så balansert person som meg

Mener Troms Kraft selv kontrollerte regnskapene

Svensk professor mener skandalisert selskap kan være verdt milliarder

Boris Benulic: - 34 grunner til at jeg bør frifinnes

Troms Kraft gikk i luksusfellen: - Eierne har brukt penger de ikke eide

En digger hardrock, en er marxist, en ble hentet fra vikarbyrå og en er fortsatt ansatt 

- Det finnes ikke noe motiv

Boris har sin egen radiokanal i retten

- Verste jeg har opplevd på 40 år

Forsvarerne mener Troms Kraft styrer etterforskningen

Den radikale kultursluggeren ser nå ut som en veltrent forretningsmann 

DETTE ER SAKEN

 • 22. november 2011 sender Troms Kraft ut en melding om at det er avdekket vesentlige feil i regnskapet til datterselskapet Kraft & Kultur i Sverige.
 • Man frykter at en regnskapspost kalt "påløpte, ikke fakturerte inntekter" er manipulert. Denne regnskapsposten var finansiert av stadig høyere kredittlån.
 • Svindelen gjelder årene 2001-2011.
 • Tapet er rundt 1,7 milliarder kroner.
 • Straffesaken i Södertörns tingsrätt utenfor Stockholm pågår fra april til 10.juni.
 • Troms Kraft eies av Troms fylkeskommune (60 prosent) og Tromsø kommune (40 prosent).
 • Hovedmistenkt er tidligere toppsjef i Kraft & Kultur, Boris Benulic. Han er tiltalt, men nekter skyld.
 • Benulic er anklaget for grov regnskapssvindel samt grov utroskap overfor Kraft & Kultur.

Disse er tiltalt for medhjelp til forbrytelsene:

 • Pierre Sjöö, økonomiansvarlig
 • Helena Ridderstråle, økonomiansvarlig
 • Jonas Lundberg: administrasjonssjef