Bård jobbet seks år som assistent på sykehjem. Nå har han tjent seg søkkrik i boligbransjen

URBANT: Bård Sverdrup (44) har oppført rundt 500 boliger i Tromsø siden han startet Totalrenovering i 1996, mange av dem i sentrum. – Det har skjedd en stor holdningsendring blant både folk og politikere det siste tiåret. Mens sentrum før var et sted for næring, er det nå mange som vil leve og bo nært et urbant og levende sentrum, sier Sverdrup.

URBANT: Bård Sverdrup (44) har oppført rundt 500 boliger i Tromsø siden han startet Totalrenovering i 1996, mange av dem i sentrum. – Det har skjedd en stor holdningsendring blant både folk og politikere det siste tiåret. Mens sentrum før var et sted for næring, er det nå mange som vil leve og bo nært et urbant og levende sentrum, sier Sverdrup. Foto:

Artikkelen er over 5 år gammel

Les historien om pleieassistenten som ble Tromsøs byggebaron.

DEL

For alle som ferdes i nordbyen er det nesten umulig å ikke se budskapet de store blå bannerne: Her kommer nye boliger fra Totalrenovering.

Fra Storgata 104 i sør og helt opp til Storgata 168 i nord er selskapet i full gang med å renovere og bygge godt over 100 leiligheter. Tar man med arbeidene som pågår i Skippergata 22 og 26, vil Totalrenovering i perioden fra i fjor sommer og senhøsten 2016 ha ferdigstilt opp mot 150 boliger nord i sentrum.

- Vi er glade i nordbyen. Her er det et stort potensial, sier daglig leder og eier Bård Sverdrup.

Nord24 møter ham i bakgården til eiendommene Storgata 104-108, hvor Totalrenovering planlegger 41 leiligheter, midt i byen.

- For ti år siden mente både folk og politikere at sentrum var et sted for næring. Kanskje er det derfor man har latt så mange bygninger i nordbyen forfalle? Nå er det jo mange som vil leve og bo, nært et urbant og levende sentrum. Det har skjedd en større holdningsendring blant folk flest det siste tiåret. Det tror jeg vi har lært av storbyene i sør, sier Sverdrup.

Stein for stein

Det er nå 19 år siden han skrapet sammen de hundre tusen kronene han trengte i aksjekapital til selskapet, etter å ha drevet Totalrenovering i et år som enkeltmannsforetak.

Før det tjente Sverdrup til livets opphold ved å jobbe seks år på sykehjem som ufaglært.

Med begrenset tilgang til kapital ble det en beskjeden start for selskapet, som sakte men sikkert tjente penger på å renovere på oppdrag. De økonomiske musklene som bygget seg opp ble brukt til å utvide selskapet, sakte men sikkert.

På tampen av 90-tallet begynte Sverdrup å kjøpe mindre tomter, hvor boliger ble oppført og solgt med gevinst.

- Vi har hatt en gradvis vekst, både i antall ansatte og i omsetning. Vi har nesten ikke tatt ut utbytte gjennom de 19 årene vi har drevet. Overskuddet har blitt brukt til å bygge bedriften stein for stein, sier Sverdrup.

- Nøkkelen for oss har jo vært at vi gradvis har bygget oss opp. Vi var tre-fire stykker da vi startet. I dag er vi 160 fast ansatte, forteller Sverdrup.

Synlige resultater i sentrum

William Eiendom er holdingselskapet i Sverdrups selskapsportefølje. Under der igjen ligger Totalrenovering, Total Prosjekt og Total Eiendom.

De foreløpige regnskapene viser at de to førstnevnte aksjeselskapene i 2014 omsatte til sammen for 383 millioner kroner.

Suksesshistorien har også vært lønnsom for ham selv. I likningstallene fra 2013 står Sverdrup oppført med 37,5 millioner kroner i formue og en årsinntekt på halvannen million.

Akkurat nå er Totalrenovering involvert i omtrent 100 prosjekter.

- Vi er nok et litt sært selskap. Flere firmaer som oss har utviklet seg til å bli store entreprenører. Dit vil vi ikke foreløpig. Vi vil ha en stor andel oppdrag hos private kunder til enhver tid, og har ikke organisert oss til å bare ta store byggeoppdrag, med alt det medfører. Det er en strategisk beslutning som ligger bak, som jeg tror gjør oss mindre avhengig av blant annet konjunktursvingninger, sier Sverdrup.

- For oss har suksessfaktoren ikke vært å bygge store prosjekter, men at vi har satset på mellomstore prosjektet og utviklet mindre boligprosjektene i sentrum, som har blitt vellykkede og fått et synlig resultat for folk.

Siden oppstarten har bedriften lagt på seg både i antall ansatte og omsetning så godt som hvert eneste år – med unntak av en tøff tid da boligmarkedet i Tromsø kollapset før og under finanskrisen.

- Alle som driver butikk vet at oppturer avløses av nedturer og at ting ikke alltid er rosenrødt. Det går blant annet på mangel på oppdrag eller oppdrag man ikke tjener penger på. Fra høsten 2007 og utover i 2008 var det bom stopp i markedet, og en tung periode for også oss. Vi hadde 22 leiligheter ferdigstilt senhøsten 2007. De var det ingen som turte å kjøpe, og vi endte opp med å måtte leie dem ut for å sikre oss dekning for de løpende kostnadene. Men vi kom oss gjennom finanskrisen uten oppsigelser eller permitteringer, forteller Sverdrup.

Forsøkt oppkjøpt

Til sammen har Totalrenovering nå bygget minst 500 boliger i Tromsø. Og de neste fem årene forventer Sverdrup å bygge 500 til – minst.

Det er en kapasitet som flere aktører i byggebransjen har forsøkt å kjøpe opp, avslører Sverdrup.

- Flere ganger opp gjennom årene har vi blitt forkjøpt kjøpt opp eller invitert med inn i en fusjon, sier Sverdrup.

Men alle gangene har eneeieren Sverdrup takket nei.

- Å stå alene har sine fordeler og ulemper. Ulempen er at man føler seg ensom, og ofte må finne opp kruttet på nytt. Av og til hadde det vært greit å kunne tilkalt en ekspert fra Sverige som kan prosjektere og bygge på erfaringer i et konsern. Men samtidig kan vi ta raske avgjørelser lokalt, og vi slipper å bruke mye tid på rapportering. Også synes vi jo det er hyggelig å skatte til Tromsø, og ikke til en by sørpå, sier han.

Så langt har selskapet kun påtatt seg oppdrag innenfor kommunegrensa. Sverdrup utelukker likevel ikke at det kan bli aktuelt å utvide området sitt med årene.

- Våre ansatte har familier i Tromsø, og vi liker å ta beslutningene i Tromsø. Det bunner vel egentlig ut i et spørsmål om hva som er lykken. For oss har det så langt vært å være liten og lokal, fremfor å være stor og nasjonal. Men hva fremtiden bringer, det vet vi jo ikke.

Artikkeltags