Boligprisene for februar måned er klare: Nasjonalt hadde vi en prisvekst på 1,1 prosent sammenliknet med prisnivået i januar.

Korrigert for sesongvariasjoner var prisveksten 0,5 prosent.

- Boligprisene i Norge har fremdeles en sterk utvikling, sier administrerende direktør Christian V. Dreyer i Eiendom Norge på fremleggelsen av tallene onsdag formiddag.

Det er 14 måned på rad at boligprisene stiger. Normalt sett pleier den største prisstigningen å bli tatt ut i årets første måneder, før prisveksten stagnerer utover sensommer, høst og vinter.

NY NORD24-TJENESTE: Her kan du sjekke alle boligsalg i ditt nabolag!

Nå er Oslo lokomotivet

I Tromsø steg boligprisene i februar med 1,4 prosent. I flere år har den nordnorske hovedstaden vært landets heteste boligmarked, med en veksttakst langt høyere enn de andre norske storbyene.

Men den gjeve tittelen står nå for fall: I årets fire siste måneder i fjor sto prisene i Tromsø mer eller mindre stille. Nå er det Oslo som kan vise til den aller største prisveksten i landet.

Prisene i hovedstaden steg med 1,7 prosent i februar, fulgt av Tromsø og Bergen på 1,4 prosent i februar. Stavanger har den dårligste prisutviklingen med 0,4 prosent, noe som forklares med nedbemanningen og innsparingen i petroleumsindustrien.

- Oslo er lokomotivet i boligmarkedet nå. Og vi tror det blir ytterligere prispress her og i Bergen fremover, sier Dreyer.

Prisfesten i Tromsø er slutt

Den største prisveksten i Tromsø i forhold til de andre storbyene i Norge ble tatt ut i vårmånedene i fjor. Fra september og ut året sto boligprisene i Tromsø nemlig mer eller mindre stille.

Sett fra februar i fjor til februar i år har likevel prisene steget med 16,6 prosent. I januar var årsveksten på 16,9 prosent. Dette betyr at for hver måned som går, blir den årlige prisveksten i byen mindre.

Det fikk flere av byens meglere til å erklære at den store prisfesten nå er over.

- Veksten har vært eksplosjonsarten, men vil nå dempes. Og desto fortere, jo bedre. Jeg ser for meg en prisvekst på tre-fem prosent gjennom 2015, men på langt nær den veksttakten vi har sett de siste årene, sa boligprisekspert Bjørn-Erik Øye i Prognosesenteret til Nord24 i oktober.

Nye boliger demper presset

Bakgrunnen for Tromsøs enorme boligprisvekst fra 2012 til sensommeren 2014 var et prisetterslep i kjølvannet av finanskrisen i forhold til resten av landet, som nå er tatt igjen. En bolig i Tromsø koster nå i snitt mer eller mindre nøyaktig det samme per kvadratmeter som en bolig i Bergen.

- Vi får nå en tilførsel av flere nye boliger, noe som demper presset, sa Børge Martinussen i Eie Eiendomsmegling og talsmann for Eiendom Norge i Nord-Norge til Nord24 før jul.

Også Ivar Nerdal i Sne Eiendomsmegling så for seg en reduksjon i prisveksten.

- Vekstperioden var en korrigering oppad. Nå er det duket for en prisvekst rundt normalen for resten av landet, sa Nerdal.

Slik var prisveksten i februar i de seks største norske byene:
Oslo:            +1,7%
Tromsø:      +1,4% 
Bergen:       +1,4%
Kristiansand: +1,1%
Trondheim:  +1,1%
Stavanger:    +0,4%