Havnedirektør Halvar Pettersen (68) har formelt sagt opp sin stilling som havnedirektør i Tromsø havn KF, med fratredelse ikke senere enn 31. mars 2019.

Det melder Tromsø Havn i en pressemelding:

Fratredelsen kan også skje tidligere om dette er hensiktsmessig og en ny havnedirektør er på plass. Han har også stilt seg til disposisjon for havnestyret og organisasjonen, utover fratredelsen som havnedirektør, for å kunne sikre kompetanseoverføring til en ny havnedirektør. Halvar Pettersen fyller 70 år i november 2019.

- Jeg mener det er viktig at havnestyret får god nok tid for å finne den riktige kandidaten. En god prosess er avgjørende for resultatet. Det ønsker jeg å bidra til, med formelt si opp min stilling allerede nå, sier havnedirektør Halvar Pettersen.

- Opptatt av å utvikle Tromsø Havn

Halvar Pettersen har vært havnedirektør siden august 1998, og vil ha hatt stillingen i over 20 år ved fratredelse. Han kom fra stilling som studieleder i Forsvarets stabsskole og farøysjef i Kystvakten:

- Jeg har vært opptatt av å utvikle Tromsø Havn til beste for Tromsø og Nord-Norge.

Tålmodighet, langsiktig tenking og målrettet realiseringer av beslutninger har vært styrende for det vi i Tromsø Havn har hatt fokus på. Utvikling innebærer ofte å være i forkant av begivenhetene, samt være det redskap for eieren som bidrar til å realisere langsiktige politiske mål. Det å synliggjøre at beslutningene realiseres er viktig for Tromsø som by og Tromsø Havn som bedrift. Derfor er jeg særlig stolt over det vi har fått til med erverv av nye arealer på

Grøtsund, med miljøoppryddingen i sentrumshavna, prosjektering og bygging av nye kaier i sentrum og, ikke minst realiseringen av havneterminalen på Prostneset.

- Blir utfordrende å erstatte

Styreleder i Tromsø havn KF Jarle Heitmann roser havnedirektøren for jobben som er gjort:

- Halvar Petersen har vært vital for utviklingen av Tromsø som havneby, transportknutepunkt og næringslivsby. Gjennom å ha ledet en rekke vitale prosjekter, har vi nå en topp moderne infrastruktur, som gjør oss konurransedyktige for bl.a. cruisetrafikken, fiskeriene og annen rutegående passasjertrafikk. Han er en nærmest blitt en institusjon blant norske havnesjefer og vil naturlig nok bli utfordrende å erstatte, sier Jarle Heitmann.

Stillingen som havnedirektør vil bli lyst ut i løpet av vinteren 2018. Havnestyret vil i sitt møte 25.1.18 diskutere nærmere prosessen som skal legges opp fremover. Havnestyrelederen mener det vil være realistisk å foreta en ansettelse høsten 2018, slik at ny havnedirektør er på plass senest 31.mars 2019-

- Stillingen som havnedirektør i Tromsø mener jeg er en av de mest spennende stillingene, ikke bare i Tromsø, men i hele Nord-Norge. Vi vil stille krav til lederegenskaper, forståelse for offentlig forvaltning og næringsliv, gode evner til relasjonsbygging og kundepleie. Jeg forventer stor interesse om stillingen, sier Jarle Heitmann.