Halvar Pettersen skulle etter planen være havnedirektør fram til den nye var på plass i slutten av august i år.

I går søndag ba han om å fratre stillingen umiddelbart, ifølge ei pressemelding fra havnestyret i Tromsø havn KF. Årsaken skal være personlige grunner.

- Jeg har forståelse for at Halvar Pettersen på dette tidspunktet ønsker å fratre, siden vi har fått få plass en ny havnedirektør og Prostneset havneterminal er satt i drift, sier havnestyreleder Jarle Heitmann i pressemeldingen.

- På vegne av havnestyret vil jeg takke han for innsatsen gjennom 20 år, hvor havna virkelig har utviklet seg til glede for Tromsø kommune.

Havnestyret har konstituert assisterende havnedirektør Randi Thørring fra 1.7.18 – 30.8.18, altså frem til den nyansatte havnedirektøren Jørn-Even Hanssen tiltrer stillingen i et ekstraordinært møte søndag 1. juli.