Havnedirektør Halvar Pettersen har levert sin oppsigelse, etter 20 år i en av Tromsøs mektigste posisjoner.

Det melder Tromsø Havn i en pressemelding.

Det var ventet at Pettersen ville tre til side. Han er i dag 68 år gammel. De siste årene har han ledet Tromsø havn gjennom store prosjekter: Utbyggingen av offshorehavn på Tønsnes, Prostneset havneterminal og den nye fiskerhavna i Breivika er de største.

Pettersen har også vært kontroversiell. Nylig ble Tromsø havn og Hurtigruten enige om leiekontrakt for Prostneset etter en flere år lang konflikt om havneavgifter.

De store investeringene har også vært omdiskuterte, spesielt Tønsnes der oljesmellen kom så snart første byggetrinn stord ferdig og det har vært utfordrende å få aktivitet.

Kan sitte lenge

Pettersen har gitt styret god tid til å finne en etterfølger. I oppsigelsen åpnes det for fratredelse innen 31 mars 2019, men også tidligere om en ny direktør blir rekruttert. Samtidig stiller han seg til disposisjon etter fratredelsen for å bidra med erfaring til den nye direktøren.

- Jeg mener det er viktig at havnestyret får god nok tid for å finne den riktige

kandidaten. En god prosess er avgjørende for resultatet. Det ønsker jeg å

bidra til, med formelt si opp min stilling allerede nå, sier havnedirektør Halvar Pettersen i pressemeldingen.

Pettersen kom fra stilling som studieleder ved Forsvarets Høgskole og fartøysjef i Kystvakten da han tiltrådte i 1998. Som havnesjef har han ledet en av de største virksomhetene i Tromsø kommune med driftsinntekter på over 70 millioner.

- Vital for utviklingen

Styreleder i Tromsø havn KF Jarle Heitmann roser havnedirektøren for jobben som er gjort:

- Halvar Petersen har vært vital for utviklingen av Tromsø som havneby, transportknutepunkt

og næringslivsby. Gjennom å ha ledet en rekke vitale prosjekter, har vi nå en topp moderne

infrastruktur, som gjør oss konurransedyktige for bl.a. cruisetrafikken, fiskeriene og annen

rutegående passasjertrafikk. Han er en nærmest blitt en institusjon blant norske havnesjefer og

vil naturlig nok bli utfordrende å erstatte, sier Jarle Heitmann.

- Må være i forkant

Pettersen sier han er stolt over hva de har oppnådd de siste årene.

- Jeg har vært opptatt av å utvikle Tromsø Havn til beste for Tromsø og Nord-Norge.

Tålmodighet, langsiktig tenking og målrettet realiseringer av beslutninger har vært styrende

for det vi i Tromsø Havn har hatt fokus på. Utvikling innebærer ofte å være i forkant av

begivenhetene, samt være det redskap for eieren som bidrar til å realisere langsiktige politiske

mål. Det å synliggjøre at beslutningene realiseres er viktig for Tromsø som by og Tromsø Havn

som bedrift. Derfor er jeg særlig stolt over det vi har fått til med erverv av nye arealer på

Grøtsund, med miljøoppryddingen i sentrumshavna, prosjektering og bygging av nye kaier i

sentrum og, ikke minst realiseringen av havneterminalen på Prostneset.

Ansettelse til høsten?

Stillingen som havnedirektør vil bli lyst ut i løpet av vinteren 2018. Havnestyrelederen håper å kunne gjøre en ansettelse høsten 2018, med tiltredelse noe senere.

- Stillingen som havnedirektør i Tromsø mener jeg er en av de mest spennende stillingene, ikke

bare i Tromsø, men i hele Nord-Norge. Vi vil stille krav til lederegenskaper, forståelse for

offentlig forvaltning og næringsliv, gode evner til relasjonsbygging og kundepleie. Jeg

forventer stor interesse om stillingen, sier Jarle Heitmann.