Etter at familien flyttet inn i sin nye enebolig i Hamna høsten 2012, oppdaget de etter hvert stadig flere mangler med boligen.

Knirk i flere gulv, feilmontert trapp, manglende fall på flere bad og vennlekkasjer snudde det som skulle være en boligdrøm til skuffelse og frustrasjon for de to kjøperne av boligen.

Paret gikk til sak mot den kjente Tromsø-investoren Ernst Myrbakk. Da saken gikk for retten i oktober, krevde de 700 000 kroner i erstatning og prisavslag.

BAKGRUNN: Dette er historien bak boligkonflikten

- Bortkastet tid og penger

Nå har Nord-Troms tingrett avgitt dom i saken. Ernst Myrbakk dømmes til å betale paret til sammen 317 000 kroner i prisavslag og erstatning.

Myrbakk sier til Nord24 at verken han eller hans advokat har fått satt seg inn i dommen, men at han er gjort kjent med tallene.

- Beløpet ligger på en sum som ligger nært opp mot det vi har tilbudt dem tidligere. Nå skal vi lese dommen grundig, før vi tar stilling til den, sier Myrbakk.

Tingretten har avgjort at begge partene skal dekke sine egne saksomkostninger.

- Jeg skulle fortsatt ønske at vi hadde funnet en løsning oss i mellom. Da hadde vi alle spart hundretusener i saksomkostninger. Bare det å havne i en rettsal er et nederlag i seg selv, sier Myrbakk til Nord24.

Ingen vant saken

Da rettssaken gikk i oktober, sto striden om syv feil og mangler som kjøperne hadde reklamert på i tiden etter overtakelsen.

Nord-Troms tingrett gir begge parter delvis medhold. Om påstandene om knirk i gulv, skriver retten:

«Retten kunne under befaringen registrere at det var mye å sjenerende knirk i deler av gulv i stua, på kjøkkenet og på soverommet i 2. etasje, men man kunne ikke registrere nevneverdig knirk i 3. etasje. Den mest sannsynlige årsaken er etter rettens syn ujevnheter og dårlig festing av undergolv».

De to kjøperne av boligen får imidlertid ikke medhold på alle punkter.

«Retten vurderer at badet i 3. etasje ikke har tilstrekkelig fall mot sluk. Saksøkte har påberopt at det er reklamert for badet for sent. Retten er enig i dette.. De to øvrige badene mener retten har tilstrekkelig fall», skriver tingretten i dommen.

Ifølge Nord-Troms tingrett er det ingen av partene har vunnet saken.

Heller ikke saksøkerne har satt seg grundig nok inn i dommen til å kunne uttale seg om den ennå.

- Vi skal bruke den kommende tiden på å gjennomgå den, før vi tar stilling til den, sier parets advokat, Eli Øverås til Nord24.

Partene må bestemme seg for om de godtar dommen eller vil anke innen nyttår.