Ansatte mener de ble truet av seksjonslederen. Det benekter han

Ei bekymringsmelding ble ikke fulgt godt nok opp av øverste ledelse, ifølge tillitsvalgt. Det resulterte i varslingssaken mot seksjonslederen.