- Sånn i etterpåklokskap kunne vi nok informert bedre om denne saken.

Det sier enhetsleder Eva T. Olsen i Tromsø kommune.

De har utstyrt enkelte av bilene til hjemmetjenesten hos Omsorgstjenesten Sentrum med GPS. Det har fått Fagforbundet til å reagere. Hovedtillitsvalgt Ragnhild Hakkebø bekrefter at de fikk bekymringsmelding fra ansatte.

- Det handler om informasjonssikkerheten til de ansatte. Vi vet ikke hva og hvor mye som lagres. Heller ikke hva det skal brukes til, sier Hakkebø.

Hun har bedt kommunen om en forklaring, og mener de har brutt Arbeidsmiljøloven og bør se nærmere på Personopplysningsloven.

- Det er ikke gjennomført drøftinger, sier Hakkebø. 

Prøveprosjekt

Olsen sier de har informert de ansatte over epost.

- Vi burde kanskje innkalt til et møte. Det kan godt hende, sier Olsen. Hun påpeker at det dreier seg om et prøveprosjekt.

- Vi vet ikke hvem som kjører, og hvilke ruter. Vi vil bare se om dette kan brukes til noe. I forkant har en av våre ansatte kjørt rundt med en slik brikke i bilen.

Olsen sier de ikke har noen intensjon om å overvåke de ansatte, men ser andre bruksområder.

- I dag er vi avhengig av å registrere kjørelister manuelt. Dette tar mye tid. Fra tid til annen er vi også avhengig av å registrere kjøretid og tidsbruk. Dette er et ledd i oppfølging av PwC-rapporten.

Kommunen har i år fått overlevert en rapport fra PwC om hvordan blant annet omsorgstjenestene kan bli mer effektive.

- Vi vet ikke ennå hva dette kan brukes til. Og om det skal settes i drift er det først en lengre prosess med konkurranseutsetting. Da vil vi selvsagt gjennomføre drøftinger med de ansatte, sier Olsen.

Hakkebø sier det ikke er god nok unnskyldning at det er et prøveprosjekt.

-  Ikke godt nok

- Og det holder ikke å sende en mail. Det er umulig å vite om den når alle de ansatte. For eksempel leser ekstravakter og vikarer ikke alltid mail. Her kan noen ha kjørt rundt med GPS i bilen uten å vite om det.

- Hva tenker dere ellers om prosjektet?

- Vi er positive til tiltak for å effektivisere. Men vi må være varsomme med hvor mye som registereres. Jeg skjønner at det må være slik teknologi i utrykningskjøretøy som ambulanser, men har litt mer vanskelig for å forstå hvorfor det skal være i en hjemmetjenestebil. Samtidig vet vi denne teknologien kommer mer og mer. Ipader er i bruk, og de kan spores. Derfor må vi være i forkant sier Hakkebø.