Gå til sidens hovedinnhold

Anklages for samrøre mellom kommunalt monopol og egen business

Artikkelen er over 5 år gammel

- Vi følger loven til punkt og prikke, hevder Remiks-sjefen.

TROMSØ (Nord24.no): Norsk Industri mistenker at Remiks Husholdning bryter loven om offentlige anskaffelser for å favorisere sine egne kommersielle søsterselskaper.

- Rydd opp, sier bransjesjef Gunnar Grini i bransjeorganisasjonen Norsk Industri.

Har enerett

Remiks Husholdning AS har enerett på innsamling av husholdningsavfall i Tromsø og Karlsøy.

Men: Etter at avfallet er samlet inn fra husholdningene overlates det til det kommersielle søsterselskapet Remiks Produksjon AS. 

Dette er et brudd på regelverket for offentlige anskaffelser, mener Norsk Industri.

- Slik vi ser saken kan avtalen som er inngått mellom søsterselskapene i Remiks-konsernet anses som en ulovlig direkteanskaffelse, sier Grini.

Leier ut tomt til eget selskap

Slik mener Norsk Industri at Remiks omgår reglene:

  1. Remiks Miljøpark leier ut en tomt til datterselskapet Remiks Produksjon.
  2. Remiks Husholdning definerer at innsamlet husholdningsavfall kun kan behandles på tomten som søsterselskapet Remiks Produksjon leier, fordi tomten ligger umiddelbart inntil sorteringsmaskinen til Remiks Husholdning, og Remiks Produksjon nekter andre aktører tilgang til sine arealer.
  3. Remiks Husholdning måtte derfor inngå kontrakter med Remiks Produksjon, uten anbud, fordi det kommersielle søsterselskapet ansees som den eneste mulige leverandøren av tjenesten.
  4. Verken Remiks Miljøpark eller Remiks Husholdning gir innsyn i juridiske og operative vurderinger, som visstnok skal kunne dokumentere at direktetildelingen ikke er brudd på anskaffelsesreglene.

Samrøre

Grini mener at Remiks har organisert seg vekk fra anskaffelsesreglene og at dette gir kommunale avfallsselskap et konkurransefortrinn overfor private bedrifter.

- Dette innebærer et samrøre mellom monopol og forretningsdrift.

I Remiks-konsernet er styrene i datterselskapene henholdsvis daglig leder i morselskapet Remiks Miljøpark, økonomisjef i Remiks Miljøpark og daglig leder i datterselskapet.

- Dette er sikkert praktisk når det skal tildeles kontrakter internt mellom søsterselskapene, uten konkurranse om oppdragene, men da er også samrøret komplett, mener Grini.

Takker for omsorgen...

I et svarbrev til Norsk Industri skriver Remiks-sjef Bård Jørgensen relativt syrlig at han takker for «omsorgen» som bransjeorganisasjonen utviser overfor Remiks, og dets overholdelse av regelverket.

Til Nord24 sier Jørgensen at Remiks Husholdning AS følger lov om offentlige anskaffelser "til punkt og prikke".

  •  - Vi har ikke organisert oss vekk fra anskaffelsesregelverket, men derimot er det fullt legalt i innkjøpssammenheng å anvende etablerte lovbaserte unntaksbestemmelser.

Når det gjelder tilgang til tomten skriver Remiks-sjefen dette:

«Remiks Husholdning AS kan selvsagt ikke bestemme eller pålegge et annet selskap å la andre aktører nyttiggjøre seg deres tomt/disponerte område», skriver Jørgensen om Remiks-konsernets eget selskap.

Han skriver at Remiks Husholdning og morselskapet Remiks Miljøpark AS omfattes begge av unntaks-regelverket, mens Remiks Produksjon og Remiks Næring har et forretningsmessig og industrielt formål.

- De er følgelig ikke omfattet av samme anskaffelsesregelverk. Dette går fram av ordlyden i samme regelverk. For øvrig har vi organisert oss selskapsmessig slik ESA har anbefalt Norge.

Jørgensen skriver videre at Remiks-styrestruktur er en helt vanlig i konsernmodeller.

- All reell behandling av saker skjer i konsernstyret, også alt som vedrører døtrene direkte.

Kommentarer til denne saken