Så uenige er kommunen og Alfheim-utbyggerne

Øverst forslag til punktblokker fra Afheim Stadion II og AT plan & arkitektur as. Under byutviklings volumskisse som viser et fjerde alternativ for utbygging - lavblokk som omkranser Alfheim.

Øverst forslag til punktblokker fra Afheim Stadion II og AT plan & arkitektur as. Under byutviklings volumskisse som viser et fjerde alternativ for utbygging - lavblokk som omkranser Alfheim. Foto:

Artikkelen er over 5 år gammel

- Det ligger an til en disputt om høyder ja.

DEL

Etter lang tids forhandlinger fikk Alfheim Stadion II ved årsskiftet positive signaler fra Tromsø kommune, og valgte å starte regulering av boligbygging på tomta ved Alfheim Stadion.

Selskapet har en gjeld på over 50 millioner, og har lenge jobbet for å utvikle arealet øst og sør for stadion for å bedre økonomien både for eiere og leietaker TIL. Men området er regulert til friområde. Det betyr at utbyggingen må sette minst mulig fotavtrykk.

- Og da er det naturlig at vi må opp i høyden, sier styreleder Knut Rye-Holmboe.

Her er skissen fra AT plan & arkitektur as.

Stor avstand

De har nå sendt ut et varsel om detaljregulering på høring. Men denne uka kom et brev fra Byutvikling som tyder på at det er stor avstand mellom hva utbygger og kommunen mener er akseptabel bruk av tomta.

"Det er byutviklings holdning at den nye reguleringen i størst mulig grad skal ivareta intensjonene fra den gjeldende reguleringen, og det er derfor fokus på å bevare mest mulig areal på bakken samt å legge til rette for allmenn tilgjengelighet", skriver byutviklingssjef Mette Mohåg.

De har vurdert tre alternative typer utbygging: Lamell, punktuhus og kubetypologi, og har kommet fram til at ingen av forslagene tar tilstrekkelig hensyn til det byutvikling etterspør. Mohåg mener punkthøyhus gir minst fotavtrykk, men likevel ikke nok sammenhengende grøntareal.

Byutvikling sender derfor over nye skisser til Alfheim Stadion II og deres arkitekter. Og gir rammer for en utbygging i tre punkter:

  1. Grøntareal: det skal reguleres en kvartalslekekplass innenfor planområdet på min. 5000 m2.
  2. Byggehøyder: Ny utbygging skal forholde seg til eksisterende byggehøyder.
  3. Stadion: Det er en intensjon at ny utbygging skal være med på å definere og avslutte stadion. Alfheim Stadion fremstår i dag som uavsluttet; åpen mot nord og sør.

I de nye volumskissene er derfor Alfheim Stadion bygget inn av lavblokker. Slik er er stort sammenhengende grøntareal bevart, og stadion lukket inn.

Byutvikling presiserer at dette er volumskisser for å vise alternativer - ikke et svar på hvordan de ønsker den endelige utbyggingen.

"Vi ber om at våre rammer blir tatt til følge. Og ser frem til et arbeidsmøte hvor disse har blitt ivaretatt i et nytt prosjekt, avsluttes brevet".

Mohåg har tirsdag ikke besvart henvendelser fra Nord24.no

- Det blir en disputt

Styreleder Rye-Holmboe har påskeferie og har såvidt sett innspillet.

- Jeg har ikke noen kvalifiserte synspunkter på dette ennå. Men det er riktig at det ligger an til en disputt om høyder her.

Den disputten vil også Troms fylkeskommune være med på. I sitt høringspinnspill peker fylkeskonservator Anne-Karine Sandmo på at området er nabo til verneverdige Alfheim svømmehall.

- Ny bebyggelse i nærheten bør etter vår vurdering ikke gis et volum eller dominans som reduserer svømmehallens posisjon i bybildet. Det bør også tas hensyn til omkringliggende småhusbebyggelse gjennom en videreføring av denne skalaen.

Byråd for byutvikling Britt Hege Alvarstein sier hun ikke er redd for å bygge høyt. Men hun mener det er naturlig at det er dialog mellom kommunen og utbyggerne.

- Her må det være dialog, og man må gi og ta. Det viktigste er å få et godt sluttresultat. Det er jo heller ikke slik at en høyblokk nødvendigvis er en arkitektonisk perle.

Artikkeltags