Nord24.no har i en serie artikler avslørt store forsinkelser og kostnadsoverskridelser ved det pågående vannforsyningsprosjektet på nordøya.

På bakgrunn av artiklene i Nord24.no har byrådet i Tromsø selv bedt det interkommunale revisjonsselskapet KomRev NORD granske Vann og avløp.

- Vi ønsker en bredere gjennomgang for å se hvordan dette kunne skje, sier byrådsleder Øyvind Hilmarsen til Nord24.no

Med henvisning til Nord24.nos dekning av saken innkalte kontrollutvalget i Tromsø kommune i forrige uke leder av Vann og avløp, kommunaldirektør Øyvind Nermo og byrådsleder Øyvind Hilmarsen for en orientering.

- Kontrollutvalget registrerer at ut i fra redegjørelsen har vært svikt ved flere forhold i saken. I følge opplysninger gitt i møtet er KomRev NORD engasjert av byrådet for næmere undersøkelser i enheten. Kontrollutvalget forutsetter å bli holdt løpende orientert om saken.

Massive overskridelser

Prosjektet er delt inn i tre entepriser: Rørledningen over sundet, vannfordelingsanlegg og ledningsnett opp til høydebassenget og selve høydebassenget. Prosjektet er det største i inneværende budsjettperiode. Det planlagte høydebassenget er satt på vent etter at nye kalkyler viste en mulig kostnadssprekk på 40 millioner - totalt 153 millioner.

Det planlagte høydebassenget. Illustrasjon: Asplan Viak

Her graves nye rørgater og vei opp til Vardentoppen. Bildet er tatt i februar.

Arbeidet med ledning fra pumpehuset opp til høydebassenget pågår fortsatt. Her er det ikke kjent hvor store kostnadene blir. Så langt har den største budsjettsmellen kommet for vannledningen fra Tønsnes på fastlandet til Tromsøya. Prosjektet skulle vært ferdigstilt i høst, men har støtt på store problemer. Blant annet ble det funnet granater fra krigen som stoppet arbeidet. Så gikk et stort undersjøisk ras. Prosjektet avsluttes først i disse dager.

Det er tidligere kalkulert en kostnadsøkning for vannledninga fra 33,8 til 76, 6 mill. - 43 millioner over budsjett.

Truet med å avslutte arbeid

Tromsø kommune og entreprenør Arctic Seaworks er nå i forhandlinger om hvem som er ansvarlig for overskridelsene. Det er blant annet uklart hvem som er ansvarlig for at kvikkleire i grunnen ikke ble oppdaget. Kommunen har holdt tilbake betaling, men overførte tidligere denne måneden et større beløp likevel.

- Det var nødvendig fordi entreprenøren ellers ville avsluttet arbeidet, sier kommunaldirektør Øyvind Nermo til Nord24.no

LES OGSÅ: Nekter ansvar for millionoverskridelser - ber kommunen betale selv

Nermo satt onsdag ikke på de eksakte tallene, men bekrefter å ha fått en worst case-kalkyle som er over 40 millioner høyere enn tidligere anslag.

- Når enheten kaller det worst case, legger jeg til grunn at sluttsummen blir mindre. Vi har synspunkter på kravet fra entreprenøren. Dette handler fra nå av om kontraktsjuss, så håper vi å få best mulig løsning for innbyggerne.

Øyvind Hilmarsen presiserer at den endelige regningen ikke er klar.

- Men det dreier seg om flere titalls millioner.

Kan bli dyrt for tromsøværingene

De massive overskridelsene kan bli kostbare for innbyggerne i Tromsø. Vann og avløp skal etter loven drives på selvkost. Det vil si at overskridelser som ikke kan spares inn ved å skyve på andre prosjekter, må hentes inn gjennom kommunale avgifter.

- Det er derfor vi ser så alvorlig på dette, sier Hilmarsen.

- Resten av prosjektet er nå stoppet mens det gjøres en gjennomgang av kostnadene. Vi vil nå gjøre en gjennomgang av hele investeringsbudsjettet til Vann og avløp med sikte på å hindre en sterk økning av avgiftene.

Informerer politikerne

Vann og avløp har nå sendt over en orientering til byrådet.

- Vi vil fremme en foreløpig sak for kommunestyret i løpet av mai, sier Hilmarsen.

Rødt-politiker Jens Ingvald Olsen har vært sterkt kritisk til at kommunestyret ikke tidligere har blitt orientert om overskridelsene.

Enhetsleder Geir Helø ved Vann og avløp vil verken bekrefte tall eller kommentere saken ytterligere før kommunestyret har fått sin orientering.

- Det ville bli feil.

- Hvordan er fremdriften i prosjektet?

- Ledningen er nå ferdig lagt. Vi har kontroll over kostnadene, det fremgår i fremlegget vi nå har sendt over.