Legemiddelselskapet Pharmasum Therapeutics AS, som utvikler medisiner til behandling av sykdommer i hjernen, har blitt tildelt opp til 12 millioner kroner fra Forskningsrådets prestisjefulle BIA-program for utvikling av medisiner til behandling av Alzheimers sykdom.

-   Vi har gått og ventet på dette. Det er kvalitetsstempel. I tillegg får vi 1,85 millioner kroner fra Innovasjon Norge. Det er veldig hyggelig, sier Anders fugelli til Nord24.no

Han er hjerneforsker, daglig leder og medeier i selskapet og har blant annet har bakgrunn fra legemiddelgiganten GSK og Lytix Biopharma.

Fotfeste i Tromsø

Selskapet eies 49 prosent av Tromsø-selskapet Lytix Biopharma, som forsker på kreft og immunterapi. De resterende 51 prosentene eies av gründerne Fugelli og Tromsøforskeren John Sigurd Svendsen.

- Vårt teknologiske fotfeste er på universitetet i Tromsø rundt et ekspertmiljø innen legemiddeldesign ved John Sigurd Svendsen.

- Jeg holder til i Oslo, men har i en årrekke stadig vekk vært i Tromsø samt utenlands der vi har flere samarbeidspartnere. Selskapet  har sentrale medarbeidere i Storbritannia og har et nettverk av internasjonale kontakter og samarbeidspartnere.

-  Vi har konfidensielle dialoger med selskaper som følger oss. Det samme gjelder større investorer.

Hjelp av Nobel-forskning

Fugelli har doktorgrad i hjerneforskning på hvordan legemidler virker i hjernen og kjenner godt til Nobelprisparet, Moser, siden midten av 90-tallet.

Moserparet jobber med den delen av hjernen som tidligst angripes ved Alzheimers og den kunnskapen kommer Pharmasum til nytte.

- Norsk hjerneforskning har i en årrekke vært svært god, men det som har manglet er kommersialisering. Det tar vi tak i nå.

Globalt helseproblem

Samfunnet har identifisert demens som et av de store gjenværende helseproblemene.

- Å pleie demente utgjør hele 1 prosent av globalt BNP. Det er enormt, og vil triples innen 2050 fordi befolkningen blir eldre. Det er på høy tide noen tar tak i dette.

Solgt for milliarder

Han viser til at to selskaper som jobber med lignende problemstillinger nylig er kjøpt opp av legemiddelgiganter i USA og Sveits for henholdsvis 725 millioner dollar og 500 millioner dollar.

-  Det er kommet ny kunnskap om hjerneforskning, men ingen er kommet noe særlig lenger enn oss. Vårt produkt er et halvfabrikata som vi planlegger å selge lisenser av. Vi har en planlagt exit i løpet av 5-7 år.

Trenger privat kapital også

Han sier at de har jobbet med produktet siden 2010 gjennom Lytix med en betydelig andel forskningsinnsats og penger.

-        Dette er en annen faglig utvikling enn Lytix, så derfor valgte vi å sette det ut i et eget selskap. Dagens Lytix-aksjonærer får dermed en del av den mulige gevinsten, som ellers ville ligget urørt.

Noe av utfordringen er at forskningspengene må matches i denne runden med privat kapital på rundt fem millioner kroner.

-        Det er for lite risikovillig kapital. Vi oppfordrer egentlig alle til å være med på en spennende reise.

Fire flere fikk

Totalt fem nordnorske selskaper - inkludert Pharmasum - har nå fått støtte gjennom Forskningsrådets prestisjefulle BIA-ordning (se grafikk).

Støtten er på 4-18 millioner kroner per år over en periode på fire år.

Det ble tre bedrifter i Troms som fikk innvilget støtte til innovasjonsprosjekt fra BIA er:

Hemmelig

I Nordland er det èn bedrift som har fått innvilget støtte til innovasjonsprosjekt:

I tillegg er det en bedrift i Nordland som får tilbud støtte til et forprosjekt, men her går Forskningsrådet foreløpig ikke ut med informasjon om hvilken bedrift det gjelder:

- Støttebeløpet for disse 4 søknadene er til sammen på cirka 45 mill. kroner. Endelig bevilgning kan bli lavere, dette avklares i kontraktsforhandlingene. Vi går derfor heller ikke ut med støtte til enkeltprosjekter, sier Astrid Brenna, Spesialrådgiver for BIA, i Norges forskningsråd.

- Veldig høy kvalitet

Arvid Hallén, administrerende direktør i Forskningsrådet, sier at BIA-programmet er for «et nytt, omstillingsvillig og nysgjerrig næringsliv».

–  Kvaliteten til prosjektene er veldig høy og mange støtteverdige prosjekter vil få avslag selv om BIA har fått 70 millioner kroner mer å rutte med i det siste statsbudsjettet.

- Utrolig bra

Næringsminister Monica Mæland (H) sier, ifølge en pressemelding, at norsk næringsliv må forberede seg på omstilling og få flere bein å stå på.

– Jeg synes det er utrolig bra at flere små selskaper med innovative løsninger har nådd opp i den harde konkurransen.