Gå til sidens hovedinnhold

Gratulerer Bodø. Dere har nå flere innbyggere enn Tromsø

Artikkelen er over 6 år gammel

65 meter skog gjør at Tromsø taper 4000 innbyggere.

- Dette var helt nytt for meg. Jeg bor altså ikke i Tromsø?

Tromsøordfører Jens Johan Hjort og Bodøordfører Ole Henrik Hjartøy møttes på midten torsdag, da Arctic Race besøkte Harstad. Lillebror Bodø har ikke lagt skjul på sine ambisjoner om å bli størst i nord.

- Vi jobber bevisst, og har et uttalt mål om å bli over 70.000 innbyggere i 2030, sier Hjartøy.

Nå viser det seg at Bodø ble større enn Tromsø allerede i 2013. Det var seksjonsleder for miljødata Stein Tronstad ved Norsk Polarinstitutt som gjorde Nord24.no oppmerksom på at Troms hadde krympet. Det skjedde med et pennestrøk i Statistisk sentralbyrå, som da oppdaterte sin statistikk over tettsteder. Bedre digitale kartverk ga mindre slingringsmonn og mer presise grenser. Regelen er at minste avstand mellom bebygde områder skal være 400 meter. Om avstanden er lengre blir det skilt ut som eget tettsted.

Seks tusen flere enn Tromsø

Det faller uheldig ut for Tromsø, som ligger på en øy med Kvaløysletta og Tromsdalen på henholdsvis Kvaløya og fastlandet. Store friområder gjør også at Tromsøya nå består av to tettsteder - Tromsø og Hamna. De øvrige innbyggerne har forsvunnet til Tromsdalen (16.271). Kjosen, Skjelnan og Movika er også egne tettsteder, mens Fagernes i Ramfjord gikk ut som tettsted.

Statistikken viser også at Tromsdalen alene er større enn både Alta og Narvik.

Tettsted Areal (km²) Bosatte
Tromsø 12,17 33319
Movik 0,22 367
Kjosen 0,2 367
Hamna 0,9 4022
Tromsdalen 5,1 16271
Kvaløysletta 3,05 8197
Skjelnan 0,15 249

Tromsø hadde fram til 2013 57.000 innbyggere i tettstedet. Etter den nye statistikken har tettstedet Tromsø 33.000. Bodø har kortere vei mellom bydelene, og ble ikke berørt av endringene. De kan nå slå i bordet med 39.000 innbyggere i Bodø tettsted - seks tusen flere enn Tromsø. Bodø by har 50.185 innbyggere mot Tromsøs 72.681 innbyggere.

Tromsø ble dermed skjøvet ned på en 16.plass på listen over landets største tettsteder, bak Bodø på 15.plass.

Bodøordfører Hjartøy er godt fornøyd med det.

- Det var artig. Og i noen sammenhenger er det en fordel. For eksempel kan det ha betydning om et firma gjør markedsanalyser før en etablering.

Det tar Christian Chramer, direktør i NHO Troms, med knusende ro.

- Jeg tror et firma som vurderer etablering vil se helheten. Tromsø komme høyt opp på kommunebarometeret som nylig ble publisert i Dagens Næringsliv. Både Tromsø og Bodø har god vekst.

Hjartøy minner om at Bodø også i reelle tall kan gjøre et kraftig byks. Det er nå samtaler om sammenslåing mellom ni kommuner i regionen.

- En ny storkommune i Salten-regionen kan bli på rundt 85.000 innbyggere. Normal vekst tilsier et tall på 100.000 innnen får år. Det vil gjøre oss i stand til selv å ta oppgaver som i dag gjøres av fylke, som samferdsel og videregående skole. Dette er ikke urealistisk, men innbyggerne skal selvsagt få gitt utrykk for sine ønsker før en eventuell sammenslåing.

Ordføreren flyttet ut av Tromsø

Tromsø burde trolig blitt splittet opp tidligere, sier Erik Engelien ved  seksjon for befolkningsstatistikk i SSB. Definisjonen av hva som er tettsted er i liten grad justert de siste årene.

- Frem til midten av 90-tallet ble disse tallene rapportert inn av kommunene. Da vi gikk over til automatisk innsamling i 1999 ble noen av de gamle grupperingene beholdt, men ved tilgang på mer detaljerte kart ble det gjort en ny gjennomgang. Dermed ble Tromsø splittet opp i større grad enn tidligere.

Tromsøysundet er 600 meter bredt mellom Tromsø sentrum og Storsteinnes i Tromsdalen, og Sandnessundet rundt 800 meter bredt ved brua. Kvaløysletta er nå et eget tettsted med 7.976 innbyggere, som tidligere soknet til Kaldfjord og Tromsø.

Og der bor Jens Johan Hjort, ordfører i Tromsø.

- Jeg synes faktisk det er veldig hyggelig at jeg bor på et tettsted. Og det er jo et tettsted med anseelig størrelse, sier Hjort.

Regnet som tettsted er faktisk Kvaløysletta større enn Hammerfest.

Hjort kan ikke dy seg siden han sitter på oppsigelse frem til valget.

- Kanskje vi kan gå for løsrivelse og jeg kan stille som ordførerkandidat..?

65 meters margin

Mens det tidligere var buffersoner som kunne bidratt til at for eksempel Hamna vokste inn i Tromsø, er grensene nå mer nøyaktive.

- Det blir også basert på den faktiske arealbruken, forklarer Engelien.

Dermed er også Hamna er blitt et tettsted med 4.022 innbyggere. Årsak: Det er 465 meter - 65 meter for langt - mellom Stakkevollan og Hamna.

Engelien bekrefter at Tromsø delvis kan bygge seg bort fra nederlaget med noen velplasserte reguleringsplaner.

- Kartdata oppdateres automatisk. Det kan bli en viss forsinkelse, men tettstedene vil slås sammen om det bygges tettere. 

- Dette kan faktisk kompenseres ved å plassere det nye badelandet lenger nord mot Hamna?

- Jeg tror ikke vi trenger så dramatisk virkemidler, sier Hjort.

- Dette viser først og fremst at statistikk er en interessant øvelse. Og så er det ikke størrelsen det kommer an på, men farten. Både Tromsø og Bodø går så det suser. Dette lever vi godt med. Jeg unner Bodø å være størst - i SSB. 

Hjartøy mener konkurranse mellom byene er sunt.

- Det stimulerer til kreativitet og løfter oss frem.

 

Ingen statistikk for byer

SSB opererer kun med tall for kommuner og tettsteder. Det føres ikke offisiell statistikk over landets største byer, men her vil Tromsø ligge som nummer sju og Bodø på nummer tolv. 

- Hvorfor fører ikke SSB statistikk over innbyggertall i byer?

- For mange vil nok kommune og by være synonymt. Vi har gått bort fra by- og landkommuner. I dag kan kommunene mer eller mindre bestemme selv om de vil være en bykommune. Det er ingen enhetlige kriterier. Dermed blir det litt meningsløst å føre en slik statistikk. Vi trenger rene, objektive kriterier, sier Engelien.

Kommentarer til denne saken