Bodø-bedrift etablert i Tromsø

Tar opp konkurransen med Tromsøfirma på lab-tjenester.