Kommunen sier 100 kan bli nødt til å flytte ut av blokka. Utbygger mener alt er i orden: – Avansert «svarteperspill» der alle skylder på alle

Over tre år etter bygging er det usikkerhet rundt brannsikkerheten for 100 beboere i tromsøblokk. De ulike aktørene skylder på hverandre. Eiendomsgruppen avviser at noen har grunn til å frykte for brannsikkerheten.