Bygde badstue i strandsonen i «god tro», men fikk vedtak om byggestans. Nå har kommunen behandlet saken på nytt

Uenighet om privatisering av strandsonen.