- Når man lukter blod, mister man gangsynet

Petter Berg-Wollan, til venstre, og Ronny Bøckmann, til høyre, i Consto.

Petter Berg-Wollan, til venstre, og Ronny Bøckmann, til høyre, i Consto. Foto:

Av
Artikkelen er over 2 år gammel

«Noen av de mest eksklusive leilighetene i Tromsø kan ha alvorlige mangler i brannsikkerheten», skriver Nord24 torsdag.

DEL

MeningerLegg merke til at det skrives, «kan ha».  For artikkelens omfang, vinkling og detalj-rikdom forteller leseren at «her det det mye som er feil og mangler». I den imponerende lange og noe usammenhengende artikkel, fremsettes en rekke alvorlige påstander og utsagn om brannsikkerheten i boligprosjektet Vangberg, understøttet av sitater fra ulike aktører. Ikke minst er den «nasjonale brannekspert», Sigurd Hoelsbrekken, flittig sitert med uttalelser som også stiller spørsmålstegn ved Constos evne til å skrive, lese og forstå norsk!
La oss bemerke følgende:
Consto mottok 16. desember et brev fra leder av branntilsynet i  Tromsø kommune, Kjetil Brekmo, med overskriften «Foreløpig rapport fra branntilsyn, Vangberg 1-6».
Konklusjonen er:
Vi finner ikke at det er mangler ved brannsikkerheten på Vangberg 1-6 som medfører bekymring for bruk av byggene.
Denne saken har fått stor oppmerksomhet i media med mange kraftfulle påstander og uttalelser. Consto ønsker ikke å drive saksbehandling gjennom media, men forholder oss til offentlige myndigheters behandling. Vi vil påpeke at ett av landets største og mest kompetente rådgivningsfirma, Rambøll, foretok uavhengig kontroll av den branntekniske prosjekteringen på Vangberg. Deres sluttrapporter konkluderer med ingen åpne avvik.

Artikkeltags