Eierne har innsett at dette bygget ikke holder mål: - Det vil ta seks uker å rive det

På tomta ser Pellerin for seg et nytt hotell. - Vi ser for oss et utadvent hotellbygg