Får tillatelse til oppdrett på land ved Skittenelv – kan bli investeringer på 1,3 milliarder kroner

Nå blir det oppdrett på land i Tromsø – og fisken kan settes ut i de spesialbygde rennene allerede før sommeren.