Disse 63 kreditorene risikerer å tape penger på storkonkursen i Tromsø

Skylder foreløpig 14 millioner kroner.