Folk som har kjøpt svart risikerer bøter eller fengsel: – Det er ingen forskjell på om du kjøper en stjålet bilstereo eller kongekrabbe

I praksis kan millionverdier fraktes sørover med liten risiko. Et tonn krabbeklør går jo fint inn i en varebil.