Innbyggerne i fiskeværet Tromvik i Tromsø kommune samler sammen det de klarer av papiraviser og henger de opp i røde plastposer på gjerdestolpene, slik at direktøren ved fiskebruket Norway Seafood kan kjøre rundt å plukke dem opp.

- Vi trenger papiraviser for å egne lina, ellers stopper det opp på anlegget, sier Erling Robertsen, daglig leder ved Norway Seafood avdeling Tromvik.

Fiskebruket kom i akutt papiravismangel da Amedas trykkeri Nr 1 Trykk la ned sin virksomhet i Tromsø og byens to aviser nå trykkes ved Polaris sitt trykkeri i Harstad. Men flyttingen av avistrykkingen medfører også at mye av overskuddsavisene i Tromsø forsvant.

Mindre aviser

 

Tidligere har fiskebruket fått overskuddsavisene fra byens to aviser Nordlys og iTromsø. Men nå er det ikke mer aviser i avishusene enn i andre bedrifter i byen.

- Det tilsier et stort problem for oss. Vi bruker mye aviser, sier Robertsen.

På en linestamp går det om lag to aviser. På bruket kan det egnes det opp mot 200 stamper per dag.

 

Men en varsko på Facebook-gruppen til Tromvik Utviklingslag satte bygdefolket i arbeid.

Erling Robertsen gikk ut med en avisetterlysning på utviklingslagets Facebook-gruppe – og dermed var de dugnadsvante tromvikingene i gang.

De begynte pronte å samle sammen det de finner av aviser og henge de ut på gjerdestolpene slik at direktøren kan stoppe for å plukke dem opp når han kjører forbi.

- Se og Hør

Det er aller helst rene papiraviser bruket ønsker – men papir er papir og bygdefolket skiller ikke alltid på sorten.

- Vi har liketil fått Se og Hør og egnet med et – det gikk bare godt det, smiler Robertsen.

Norway Seafood avdeling Tromvik er bygdas sentrale arbeidsplass. I år vil bruket omsette fisk for 70 millioner kroner. Til neste år håper de å nå opp mot 100. Det er mange båter som leverer til bruket, men bygdas egne 30 fiskefartøy står sentralt. Etter at bruket overtok lineegningen for fiskerne, får  fiskerne frigjort mer av sin tid til aktivt fiske.

-Kom til oss

Men når Fram Distribusjons leder i Tromsø, Finn-Are Larsen, hører om problemstillingen, ser han en løsning. Distribusjonsselskapet får nemlig som regel for mange aviser fra trykkeriet i Harstad.

- Fiskebruket kan komme til oss. Vi har et visst antall overskuddsaviser daglig - som vi nå må betale for å bli kvitt, sier Larsen.

Han sier fiskebruket liketil skal få velge om de vil ha iTromsø eller Nordlys.