Næringslivsloggen: Nytt byggselskap etablert

Av

Odd Ivar Josefsen har etablkert nytt selskap.

DEL

Kunngjøringer for Tromsø

Echcon AS har endret forretningsadresse. Den nye adressen er Søndre Tollbodgate 15A, 9008 Tromsø.

Eidkjosen Havneservice AS har vedtatt nye vedtekter.

Eidkjosen Havneservice AS har endret formål til: Drift av båthavn og kaianlegg. Samt dykkertjenester og andreprodukter/tjenester som hører sammen med dette. I tilleggentreprenørvirksomhet innenfor graving, planering, massetransport,grøfting, rørleggerarbeide, fundamentering og det som naturlig hørerinn u

Fløylia AS har besluttet å endre kapitalen til 900 000 kroner.

Fløylia AS har vedtatt nye vedtekter.

Intuy AS har besluttet å endre kapitalen til 3 102 000 kroner.

Intuy AS har vedtatt nye vedtekter.

Joco Bygg AS har blitt opprettet. Formålet er: Renovering, bygging av nybygg, og utleie av personell. Samt annen somkommer naturlig inn under virksomheten. Daglig leder er Odd Ivar Josefsen.

Tromsø Renhold Ans er slettet i Foretaksregisteret.


Alfheim Stadion AS har endret forretningsadresse. Den nye adressen er C/O Azets Insight As Sjølundvegen 1, 9016 Tromsø.

Alfheim Stadion AS har gjort endringer i styret. Det nye styret består av Sandra Konstance Nygård Borch, Frode Rinnan, Tonje Randisdatter Tunstad, Kay-Hugo Hanssen og Jarle Heitmann er styreleder. Kristian Høydal, Anne-Linn Lernes, Terje Håkstad, Marius Johan Jensen er varamedlemmer.

Alfheim Stadion Ii AS har endret forretningsadresse. Den nye adressen er C/O Azets Insight As Sjølundvegen 1, 9016 Tromsø.

Alfheim Stadion Ii AS har gjort endringer i styret. Det nye styret består av Sandra Konstance Nygård Borch, Frode Rinnan, Tonje Randisdatter Tunstad, Kay-Hugo Hanssen og Jarle Heitmann er styreleder. Terje Håkstad, Marius Johan Jensen, Anne-Linn Lernes, Kristian Høydal er varamedlemmer.

Alva Eiendom As er fisjonert og virksomheten er overtatt av Sne Investering As, Jtn As, Nerd As, Alva Eiendom As, Vigu As, Jfb As.

Alva Eiendom AS har besluttet å endre kapitalen til 42 000 kroner.

Alva Eiendom AS har vedtatt nye vedtekter.

Bjørka Holding As er fisjonert og virksomheten er overtatt av Knute Holding As, Rkn Holding As, Gck Holding As, Bjørka Holding As, Tomallo Holding As, Chadsen Holding As.

Bjørka Holding AS har blitt opprettet. Formålet er: Å eie og forvalte fast eiendom og aksjer, samtdet som naturlig står i forbindelse med dette. Selskapet kan delta iandre selskaper med beslektet virksomhet. Styreleder er Margareth Synnøve Fønnebø Knutsen.

Nye Casper AS har byttet navn til Casper AS.

Casper AS er vedtatt fusjonert inn i Casper AS.

Casper AS har vedtatt nye vedtekter.

Casper AS er slettet i Foretaksregisteret etter fusjon med Casper AS.

Casper Holding AS har besluttet å endre kapitalen til 60 000 kroner.

Casper Holding AS har vedtatt nye vedtekter.

Bjørka Holding As er fisjonert og virksomheten er overtatt av Knute Holding As, Rkn Holding As, Gck Holding As, Bjørka Holding As, Tomallo Holding As, Chadsen Holding As.

Chadsen Holding AS har blitt opprettet. Formålet er: Å eie og forvalte fast eiendom og aksjer, samtdet som naturlig står i forbindelse med dette. Selskapet kan delta iandre selskaper med beslektet virksomhet. Styreleder er Synne Viveca Knutsen Chadwick.

Bjørka Holding As er fisjonert og virksomheten er overtatt av Knute Holding As, Rkn Holding As, Gck Holding As, Bjørka Holding As, Tomallo Holding As, Chadsen Holding As.

Gck Holding AS har blitt opprettet. Formålet er: Å eie og forvalte fast eiendom og aksjer, samtdet som naturlig står i forbindelse med dette. Selskapet kan delta iandre selskaper med beslektet virksomhet. Styreleder er Gudjon Andre Knutsen.

Giæver Vertskap AS har endret forretningsadresse. Den nye adressen er Kirkegårdsvegen 14, 9009 Tromsø.

Harder-Falck Services har endret forretningsadresse. Den nye adressen er Gammelgårdvegen 22, 9020 Tromsdalen.

Jacob Friis Ur-Optikk AS har endret signatur til: Daglig leder eller styrets leder hver for seg.

Alva Eiendom As er fisjonert og virksomheten er overtatt av Sne Investering As, Jtn As, Nerd As, Alva Eiendom As, Vigu As, Jfb As.

Jfb AS har besluttet å endre kapitalen til 42 000 kroner.

Jfb AS har vedtatt nye vedtekter.

Alva Eiendom As er fisjonert og virksomheten er overtatt av Sne Investering As, Jtn As, Nerd As, Alva Eiendom As, Vigu As, Jfb As.

Jtn AS har besluttet å endre kapitalen til 42 000 kroner.

Jtn AS har vedtatt nye vedtekter.

Kioskdrift Kristina Elvenes er slettet i Foretaksregisteret.

Knute Holding AS er slettet fra foretaksregisteret etter fisjon.

Alva Eiendom As er fisjonert og virksomheten er overtatt av Sne Investering As, Jtn As, Nerd As, Alva Eiendom As, Vigu As, Jfb As.

Nerd AS har besluttet å endre kapitalen til 42 000 kroner.

Nerd AS har vedtatt nye vedtekter.

Nnbk Holding As er fisjonert og virksomheten er overtatt av Nnbk Holding As, Vib Holding As, Tilo Holding As.

Nnbk Holding AS er slettet fra foretaksregisteret etter fisjon.

Rkn Holding AS har blitt opprettet. Formålet er: Å eie og forvalte fast eiendom og aksjer, samtdet som naturlig står i forbindelse med dette. Selskapet kan delta iandre selskaper med beslektet virksomhet. Styreleder er Raymond Knutsen.

Alva Eiendom As er fisjonert og virksomheten er overtatt av Sne Investering As, Jtn As, Nerd As, Alva Eiendom As, Vigu As, Jfb As.

Sne Investering AS er slettet fra foretaksregisteret etter fisjon.

Tilo Holding AS har blitt opprettet. Formålet er: Å eie og investere i aksjer, eiendomog annen virksomhet, samt det som naturlig står i forbindelse meddette. Selskapets formål er å oppnå lønnsomhet gjennom å eie oginvestere i aksjer, samt ved deltakelse i andre selskaper ogvirksomheter med økonomisk formå Styreleder er Frank Dale.

Bjørka Holding As er fisjonert og virksomheten er overtatt av Knute Holding As, Rkn Holding As, Gck Holding As, Bjørka Holding As, Tomallo Holding As, Chadsen Holding As.

Tomallo Holding AS har blitt opprettet. Formålet er: Å eie og forvalte fast eiendom og aksjer, samtdet som naturlig står i forbindelse med dette. Selskapet kan delta iandre selskaper med beslektet virksomhet. Styreleder er Torvin Knutsen.

Tromsø Ice Domes AS har gjort endringer i styret. Det nye styret består av Alf Kåre Gerhardsen og Bjørn Snorre Laksforsmo er styreleder.

Nnbk Holding As er fisjonert og virksomheten er overtatt av Nnbk Holding As, Vib Holding As, Tilo Holding As.

Vib Holding AS har blitt opprettet. Formålet er: Å eie og investere i aksjer, eiendomog annen virksomhet, samt det som naturlig står i forbindelse meddette. Selskapets formål er å oppnå lønnsomhet gjennom å eie oginvestere i aksjer, samt ved deltakelse i andre selskaper ogvirksomheter med økonomisk formål. Styreleder er Viggo Ivar Berglund.


Artikkeltags