Laaaange køer på konkurssalg

Lover flere varer til dag to av konkurssalget.