Stor nasjonal aktør skal drive 67 vindturbiner på Kvaløya

Nå er det klart hvem som skal drive vindkraftanlegget på Kvaløya - og det blir ikke en lokal aktør.