Gå til sidens hovedinnhold

- Verste jeg har opplevd på 40 år

Artikkelen er over 6 år gammel

Forsvarerne avviser TKs milliardtap og mener at kraftselskapet har et et utidig samarbeid med Ekobrottsmyndigheten.

Siste del av dag to i Södertörns Tingsrett er Boris Benulic og forsvarernes dag. Med det stiger temperaturen flerehakk i rettsal 4, der Boris Benulic, tidligere sjef i Kraft & Kultur, er tiltalt for å ha lurt moderselskapet Troms Kraft for milliarder.

I regnskapet fremkommer det at Troms Kraft har «påløpte, ikke fakturerte inntekter» på 1,7 milliarder kroner.

Men betyr det at Boris Benulic har gjort noe straffbart?

Og betyr det at Troms Kraft har tapt denne summen?

Nei, mener forsvarerne.

Til angrep

Før forsvarerne til Boris Benulic går i gang, skifter rettslokalet utseende. Gardiner trekkes ned – hvite rullevegger for prosjektorer kommer opp. «Kraft & Kultur och Elmarked» er første bilde.

Forsvarer Hans Strandberg bruker innledningen sin til å fortelle litt om Boris Benulics bakgrunn. En markedsmann, en journalist, en kulturpersonlighet uten annen utdannelse enn naturfaglinjen på gymnaset.

Så går medforsvarer Olle Kullinger i gang med å gi retten en innføring i elhandel. Han viser en infløkt grafikk over hvordan handelen foregikk i et selskap som Kraft & Kultur med forgreininger i Nordpool, Troms Kraft, sikringer, kunder, Svenska Kraftnät. Etter hvert som boblene og pilene tar form og blir mer og mer komplisert, minner det hele om et bilde fra en bok i kjemi for viderekommende.

Kullingers innledende poeng med presentasjonen er å vise at feilkildene i en komplisert struktur som dette, er mange.

Rot i protokoller

Under presentasjonen nikker medtiltalte Pierre Sjöö flere ganger i retning Boris Benulic og hans forsvarere. Også Benulic virker mer avslappet denne dagen, solbrun og frisk, understreket av en dyp varmrosa skjorte under den sorte dressen.

Mens aktor flere ganger har fått mild kritikk fra dommerne på sin noe rotede struktur av protokoller, tilleggsprotokoller og stormprotokoll, deler forsvarerne ut sin bevisførsel inndelt i sirlige mapper til både dommerne, aktor og medtiltalte,

- Vi vet at aktor og Troms Krafts sifre er feilaktige, men vi vet ikke hvordan de skal være i virkeligheten, sier Olle Kullinger.     

Tvil om beregninger

Forsvarerne går hardt til angrep mot Ekobrottsmyndigheten (svensk økokrim). De mener Ekobrottsmyndigheten baserer sine beregninger i tiltalen på Troms Kraft sine tall - og ikke har opptrådt objektivt.

- Etter 40 år i bransjen må jeg si at dette er bemerkelsesverdig. Utrivelig, sier advokat Hans Strandberg.

Kullinger advarer retten om at han mener Ekobrottsmyndigheten og Troms Kraft i så stor grad er to sider av samme sak at han kan komme i skade for å kalle Ekobrottmyndigheten for Troms Kraft i sitt framlegg.

Kullinger klager på at de ikke har fått underlag for Troms Krafts beregninger av tap.

Usikkerhetsmomenter

Advokatene stiller spørsmål ved påstanden om at Troms Kraft har tapt alt som er oppført som «påløpte, ikke fakturerte inntekter».

- Det finnes visse usikre data, mer informasjon finnes ikke, sier aktor Lennart Gollard, og viser til at regnskapsinformasjon fra 2005 og bakover ikke eksisterer.

- Dette må vi komme tilbake til, det er helt sentralt, sier Bergenstein, som er medtiltalte Pierre Sjöös forsvarer.

- Det skal vi komme tilbake til, lover aktor Lennart Gollard.

Brister

Mens Ekobrotssmyndigheten mener det er mulig å hente ut riktig informasjon fra fakturasystemet CAB, betviler forsvarer Kullinger det samme:

- Det er brister i faktureringssystemet CAB som gir store problemer med å periodisere inntekter.

Kullinger påpeker at etterforskningen har gått i støt, at det har vært tre ulike etterforskningsledere involvert. Han mener at etterforskningen har vært «uorganisert» og at det mangler dokumentasjon på at Benulic har inngått rene tapskontrakter og at han har manipulert regnskapet for å skjule tapene.

- Det savnes en objektiv etterforskning som verifiserer det man har kommet frem til, sier Kullinger.

Tvert imot stiller han spørsmål om Troms Kraft, som skulle sikre solgt kraft, har gjort jobben sin.

- Har de gjort det som de skal? Har de sikret?, spør han.

Kullinger hevder at Ekobrottmyndighetens påstander er ytterst forenklet og ikke stemmer med virkeligheten:

- Mye av omsetningen blir fakturert i etterkant, kvartalsvis, det var store problem med å få korrekte målinger, sier Kullinger.

Ekobrottsmyndigheten og Troms Kraft har også hevdet at utfaktureringsgraden er på godt over 90 prosent.

- De sifrene er urimelige, mener Kullinger.

Om selve tapsberegningen sier Kullinger dette:

- Man gjør antakelser – som at alle kontrakter på fastpris er underpriset – og til slutt fremstår resultatet som dårligere enn det er.

- Bokføringsbrott er det sentrale

Lennart Gollard sier til Nord24.no at det ikke har betydning for straffesaken hva som er regnskapsmessig tapt eller ei, men at det er ført opp feil opplysninger i regnskapsposten «påløpte, ikke fakturerte inntekter».

- Det sentrale er bokføringsbrottet.

Kommentarer til denne saken