Det tok femten år og utallige endringer. Men nå kommer trolig klarsignalet for Tromsøs nye sjøfront

For nær Skansen:  Riksantikvaren mente utbyggingen ville lukke Skansen inne, og hindre forståelsen av den funksjonen forsvarsanlegget hadde i Middelalderen. Ill: Acona Technopole

For nær Skansen: Riksantikvaren mente utbyggingen ville lukke Skansen inne, og hindre forståelsen av den funksjonen forsvarsanlegget hadde i Middelalderen. Ill: Acona Technopole

Artikkelen er over 5 år gammel
DEL

- Faktisk har Riksantivkvaren kommet med innspill som vi mener har forbedret prosjektet, sier daglig leder i utbyggingsselskapet Vervet AS, Knut Rye-Holmboe.

Han får etter alle solemerker en godkjent reguleringsplan i løpet av året. Men veien dit har vært lang. 15 år er gått siden de lanserte planene om å bygge ut en ny bydel på området sør for Tromsøbrua der Tromsø skipsverft i dag ligger. Siden har planene møtt mange hinder på veien.

  • Grunnen er forurenset av mange års industri.
  • I nabolaget ligger det fredede festningsområdet Skansen.
  • Riksantikvaren har utrykt bekymring for at bygget vil gi Ishavskatedralen for mye visuell konkurranse.
  • Også Tromsøbrua har blitt fredet underveis i prosessen, og Riksantikvaren har vært lite begeistret for høyblokker kloss inntil brua

 

Ill: Acona Technopole.

- Det har blitt en langdryg affære, sier Holmboe.

- Men vi har opplevd Riksantikvaren som konstruktiv under våre siste møter.

 

Knut Rye-Holmboe.

Vervet og AT Plan & Arkitektur har hatt mange omganger med viskelær på de opprinnelige planene. Et meklingsmøte hos Fylkesmannen i fjor høst resulterte i 10 punkt som måtte endres før Riksantikvaren kunne godta planene. Nå har Tromsø kommune gjennomgått endringene, og ber i et brev til Miljøverndepartementet om at Riksantikvaren trekker sin innsigelse snarest.

Foto:

Her er alle endringene som er gjort i planen.  Ill: AT Plan og arkitektur.

- Planprosessen ønskes avsluttet før sommerferien, så vi vil være takknemlig for et en rask tilbakemelding.

Rye-Holmboe sier de ikke ser flere skjær i sjøen nå.

- Jeg nekter å feire på forhånd. Men om alt faller på plass nå, kan reguleringsplanen godkjennes allerede i august.

Artikkeltags