Det spanske entreprenørselskapet Aldesa får oppdraget med å lage tunnelen gjennom Harstadåsen.

Seks selskap leverte tilbud. Aldesa hadde det laveste tilbudet, men Statens Vegvesen forsikrer også at de har gjort grundig vurderinger av Aldesa og deres referanseprosjekt.

- Vi ønsket å være så sikker som mulig på at vi velger en entreprenør som vil gjøre en god jobb for oss, derfor har vi gjort grundige finansielle vurderinger av selskapet og også besøkt aktuelle referanseprosjekt i Spania, sier Hans-Arne Haugland, prosjektleder i Harstadpakken i en pressemelding.

Spanjolene fikk sparken da de bare klarte 100 meter tunnel i måneden. Nå er det sprengt 120 meter på én ukeRegion Nord har tidligere brent seg på et spansk selskap i tunneloppdrag. I fjor måtte de gå til det uvanlige skrittet å si opp Obras Subterráneas (OSSA), etter at de hadde kommet langt bak skjema og stått for flere alvorlige brudd på sikkerhetskrav under jobben med å drive tunnel på E6 gjennom Sørkjosfjellet.

Spansk firma krever 200 millioner etter å ha fått sparkenHarstadåstunnelen er det største delprosjektet i vegprosjektet Harstadpakken. Den 1450 meter lange tunnelen skal redusere gjennomgangstrafikken i sentrum med minst 40 prosent. Anleggsarbeidet er forventet å starte i løpet av mai/juni og vil ta drøyt tre år å fullføre. Tunnelen skal etter planen stå ferdig høsten 2019.