Tømmer hele fjorden for laks etter lakselusspredning

Av
Artikkelen er over 4 år gammel
DEL

NARVIK (Fremover): – Vi kjører en vekseldrift på de ulike fjordene blant annet for å forhindre utvikling av lakselus. I Tysfjord tømmer vi våre lokaliteter i løpet av 2016, og holder det brakklagt frem til våren 2017, sier direktør Inge Berg i Nordlaks AS til NRK-Nordland.

I følge NRK er det blitt brukt kjemikalier for å bekjempe spredningen av lakselus.

– Overvåking av lakselus viser at omfanget øker klart, og at lusa i noen tilfeller er blitt resistent mot den foretrukne behandlingsmetoden, skriver Havforskningsinstitutt på sine nettsider.

Derfor vil nå Ellingsen Seafood og Nordlaks sammen tømme Tysfjorden.

– Vi har planer om å brakklegge hele Tysfjorden i løpet av våren 2017. Ellingsen Seafood og Nordlaks har inngått et samarbeid om å brakklegge hele fjorden i 200 døgngrader. Det betyr omtrent to måneder, sier administrerende direktør Line Ellingsen i Ellingsen Seafood AS til NRK.

– Brakklegging, planmessig og koordinert behandling på områdenivå, begrenset spredning av lus fra transport og slakterier forventes samlet sett å gi resultater. Mattilsynet forventer at dette blant annet vil føre til redusert antall behandlinger, bedre kontroll med lusenivået og redusert resistensutvikling. Samlet vil dette føre til et lavere smittepress mot villfisken, skriver Mattilsynet på sine nettsider om metoden som skal brukes i Tysfjorden.

– Vi har god erfaring av å gjøre dette i Gullesfjord og Øksfjord, og unngått å få påslag av lus når vi er tilbake, sier Inge Berg, som har gjort dette tidligere, med stor suksess.

Ingen permitteringer

Det er per i dag ni oppdrettsanlegg i Tysfjord i Nordland, noe som vil si at mange har sin arbeidsplass på sjøen.

– Det skal i utgangspunktet ikke gå utover drift på anlegget. Vi har et par nye lokaliteter under etablering, hvor det er behov folk. Vi vet også at den perioden er tradisjonelt sett perioden med minst aktivitet på anleggene. Det å ha en rolig periode i februar, mars og april er ikke uvanlig, sier Ellingsen.

Artikkeltags