(Nord24.no:) Ida-Elise Seppola Asplund er 16.000 studenters fremste tillitsvalgte ved UiT. Etter høstens metoo-kampanje har et ras av varsler om seksuell trakassering nådd enten ledelsens bord eller Studentombudet.

– Vi er glade for at det kommer fram i lyset, sier Seppola Asplund.

Totalt er 17 saker om seksuell trakassering meldt inn der partene er student og ansatt.

– Jeg synes det er bra at studentene sier fra, men selvfølgelig at det er skremmende at det foregår ved UiT slik som det gjør mange andre steder, sier studentlederen.

Tips oss

Nordlys undersøker omfanget av seksuell trakassering på de største arbeidsplassene i Tromsø. Har du tips om saker eller steder vi bør undersøke nærmere, ta kontakt på silje.solstad@nord24.no, sissel.wessel-hansen@nordlys.no, rune.endresen@nord24.no eller linda.vaeng.saebbe@nord24.no.

Tør ikke varsle

Seppola Asplund mener rutinene som UiT til nå har hatt for å kunne varsle, har vært for vanskelige å finne fram til og for dårlig kommunisert.

I tillegg tror hun studenter avstår fra å varsle om de opplever noe.

– Mange studenter ønsker ikke å gå videre med sakene sine. De opplever det som veldig vanskelig.

– Hvorfor ønsker de ikke det, tror du?

– Jeg tror det er fordi det er usikkerhet om prosessen og eventuelt ivaretakelse i etterkant. Det er mye usikkerhet knyttet til dette, sier Seppola Asplund.

– Ukultur

Selv kjenner hun til flere enkelthendelser og situasjoner som har oppstått i forholdet mellom student og ansatt. UiT-administrasjonen har opplyst overfor Nordlys at de ikke kjenner til saker om seksuell trakassering de seinere årene. Dette er dårlig nytt for UiT, mener studentlederen.

– Det viser at det har vært en sterk ukultur for ikke å si fra om slike hendelser. Jeg har ingen tro på at det ikke har skjedd tidligere, eller at det ikke har kommet advarsler mot ansatte, sier hun.

Samler seg om opprop

Studentparlamentet har vært en aktiv pådriver for å endre rutiner og høyne bevisstheten rundt seksuell trakassering.

– Vi har etterspurt bedre rutiner, bedre og mer tilgjengelig informasjon. Det kommer nå, sier Seppola Asplund og legger til:

– Det er på høy tid.

Fram til nå måtte studentene varsle via en portal som ikke har vært veldig synlig, ifølge studentlederen. Brosjyrer om temaet blir nå også revidert.

– Og vi har fått inn spørsmål om dette i studentenes trivselsundersøkelse.

Også parlamentet har diskutert saken innad blant studentenes tillitsvalgte.

– Vi har drevet en kampanje for å få det på agendaen og har sluttet oss opp om UiB sitt opprop mot seksuell trakassering i akademia, sier hun.

Rektor: – Jeg har opplevd ting i grenseland

Rektor Anne Husebekk tar frem penna for å signere oppropet mot seksuell trakassering på Rådhuset i Tromsø.

Omfanget av varslersaker ved UiT får nå høy prioritet av rektoren.

– Det er et problem med noen av varslene, at vi ikke vet hvem avsender eller den som har trakassert er, sier Anne Husebekk.

Hun påpeker at ledelsen vil reagere på de sakene der man avdekker uakseptabel oppførsel, men kan ikke gi noen tidsramme for når de vil konkludere. Hun har selv hørt om tilfeller av seksuell trakassering i løpet av årene hun har vært i akademia.

– Har du selv opplevd noen lignende saker?

– Ikke i den forstand at jeg ville tenkt på å varsle om det, men jeg har vært oppe i situasjoner som har vært på kanten, medgir rektoren.

Også ordfører Kristin Røymo har underskrevet oppropet.