Gå til sidens hovedinnhold

Får millioner for å forhindre dette

Artikkelen er over 5 år gammel

Skal redde mennesker og verdier til havs.

Her reddes 950 passasjerer etter at «Maksim Gorkij» havarerte vest for Svalbard natt til 20. juni 1989. Norsk kystvakt og 330-skadronen kjempet mot klokka i et farvann uten gode kart. SARINOR, et prosjekt i regi av Maritimt Forum Nord, skal gjøre Norge ledende

på søk og

redningsoperasjoner i Arktis. Nå har de fått 10 millioner fra UD for del to av prosjektet.

Redde liv og verdier

- Så langt har vi konsentrert oss om hvordan vi skal redde liv. Nå skal vi utrede trinn to - hvordan redde materielle verdier og hindre forurensing, sier Tor Husjord i Maritimt forum. Han er glad for anerkjennelsen.

- Totalt ligger det 18 millioner i denne delen av prosjektet, medregnet egenkapital.

SARiNOR 1 var rettet mot redning av personell ved en større ulykke i Nordområdene. De har kartlagt flere områder som bør forbedres for å være rustet for en større ulykke.

Svekket beredskap

  • Dagens søkekapasitet er svekket blant annet på grunn av nedskaleringen av Orion P3 bemanning.
  • Evakuering av personell fra livbåt/flåte til redningsfartøy eller helikopter er ikke tilfredsstillende og representerer stor fare for liv i kritiske situasjoner.
  • Dagens krav til redningsutstyr i fartøy tilfredsstiller ikke nødvendige krav til sikkerhet i arktiske strøk SARINOR

Men arbeidet er ikke ferdig når folk er reddet, påpeker Husjord. Allerede i dag trafikkerer oljetankere og laster med atombrensel utenfor kysten av Norge, og det er ventet mer risikolast etterhvert som trafikken gjennom nordøstpassasjen øker. Det er derfor viktig å få på plass et apparat som

kan hindre forurensing og redde skip og last ved et havari.

Samarbeid

SARINOR har prosjektledelse ved Universitetet i Nordland, og deler ut kontrakter til aktører som Norut, Sintef og Chr.Michelsens institutt. Det betyr at de står bak et omfattende FOU-arbeid.

- Etter denne bevilgningen har vi totalt har vi budsjetter på 38 millioner, forteller Husjord. 

Kommentarer til denne saken