Thrina Loennechen er tilsatt som dekan ved det helsevitskapelege fakultet, og Lena Bendiksen er tilsatt som dekan ved Det juridiske fakultet.

Det ble avgjort på universitetsstyremøtet i dag, 30. november, opplyser Universitetet i Tromsø i en pressemelding.

Thrina Loennechen er i dag instituttleder ved Institutt for farmasi ved UiT, mens Lena Bendiksen er professor ved Det juridiske fakultet. Hun var eneste søker til stillingen.

Som følge av at UiT-styret i juni vedtok å redusere antall fakultet frå åtte til seks, ble det i høst utlyst seks dekanstillingar.

I oktober ble det avgjort at bjørn Solvang skal lede Fakultet for ingeniørvitskap og teknologi (IVT-fak), Sonni Olsen skal lede Fakultet for humaniora, samfunnsvitskap og lærarutdanning (HSL-fak), Kathrine Tveiterås blir leder for Fakultet for biovitskap, fiskeri og økonomi (BFE-fak) og Arne Smalås blir leder for Fakultet for naturvitskap og teknologi (NT-fak).

Dekan er øvste leder for fakultet sammen med prodekan og fakultetsdirektør, og tilsettes på åremål for en periode på fire år, med mulighet for tilsetting i ytterligare to fireårsperioder.