Statsbygg og Peab Bjørn Bygg undertegnet i dag en kontrakt til verdi av 700 millioner for nybygget ved helsevitenskapelig fakultet på Universitetet i Tromsø.

Tomten er allerede sprengt ut og gravd, og Statsbygg melder at arbeidet med å reise bygget kan starte umiddelbart. Bygget skal stå ferdig i februar 2018.

PEAB Bjørn Bygg har tidligere bygget Teknologifagbygget ved UiT. De skal nå føre opp et nybygg på 20.000 kvadratmeter, som skal gi plass til 1100 studenter og ansatte. Her kommer det 20.000 kvadratmeter i Breivika

Medisin- og helseutdanningene har rundt 1000 flere studenter enn bygget er dimensjonert for. Studenter sitter i trappa under forelesninger, har lesesalsplasser i brakker og gruppearbeid i vrimlearealer.

- Etter en stor utgravingsjobb gleder vi oss til å komme i gang med neste fase i prosjektet, sier byggherredirektør Synnøve Lyssand Sandberg i Statsbygg i en pressemelding.

Bygget vil blant annet inneholde tre auditorier, laboratorier, arbeidsplasser, gruppe- og seminarrom, lesesal, pausearealer, studenthage, servicetorg samt sykkel- og skiparkering.